НОВИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА

Поштоване колеге,

у прилогу Вам на располагање достављамо документа која се тичу планирања и извођења Православног катихизиса по новом наставном плану и програму у основним и средњим школама.

Појашњење новина у концепту извођења наставе (катихета Стеван Јовановић)

Стручно упутство о начину израде школске документације (мин. просвете)

Основна школа - Циљеви и исходи

Основна школа - Списак наставних тема и наставних јединица (1-8. разред)

Средња школа - Циљеви и исходи

Средња школа - Списак наставних тема и наставних јединица (1-4. разред)