План тока часа

Фаза часа

активност ученика

социјална форма

медији

циљ

мотивација

 


 


 


 


информација

 


 


 


 


обрада

 


 


 


 


дискусија

 


 


 


 


осигурање знања

 


 


 


 


генерализација

 


 


 


 


евалуација

 


 


 


 


Све што нам треба налази се у овим пољима. Па да кренемо редом.

Фазе часа су фактички делови часа, нешто слично као Увод, Разрада и Завршетак у досадашњим припремама. Само што их овде има више, што даје бољу контролу часу. Овде сам набројао све фазе али не мора значити да ће ваш час имати све те фазе. Поготову ако имате само један час на располагању, нећете успети временски да одрадите све фазе како треба. Ако имате двочас, трочас или више часова спојених онда би требало проћи све, али не неопходно.

Фаза мотивације, нам служи да ученике уведемо у тему. Да их на неки начин заинтересујемо и мотивишемо да буду активни у даљем току часа. Ако ову фазу одрадимо добро урадили смо пола посла. Када су ученици заинтересовани они ће сами наставити да истражују и да виде шта се све може изродити из тога. Како ћете реализивати ту фазу је небитно али то је први утисак о часу и мора бити јак. Једноставно пустите им неки видео са YоуТубе-а или им покажите слику или доведите неког на час нека нешто одглуми па нек погађају.

Фаза информације је у ствари почетак лекције (теме). Ту ће добити неки наставни материјал да се упознају ближе са садржајем. Такође тај наставни материјал могу добити у папиру, електронски, ауди, видео … све зависи од садржаја. То је њихов први контакт са садржајем и ту им дозволите 10 минута нека размишљају или евентулано читају …

Фаза обраде је део часа у коме ученици крећу да раде неки радни задатак. Већ припремљени радни задатак, ситуацију за учење или неку студију случаја дате ученицима да решавају. Они ће решавати свој проблем користећи материјал који сте им дали у фази информације. Тиме везујете фазе и добијате ток часа. Овде користите углавном рад у пару, јер ученици тешко сами долазе до решења и наравно неке методе рада . Овде им можете дати највише времена 20-25 минута.

дискусија. По мени је ово најбитнији део часа, али само мени. Овде разговарате са ученицима о томе шта су радили, на које проблеме су наишли у раду и немојте одговарати ви него пустите друге ученике. Ова фаза је временски веома клизна али немојте дозволити да се отегне превише. Око 10 минута.Након завршеног решавања ситуација, следи

Осигурање знања је оно што би у основној школи (а и у средњој што да не ???) било понављање лекције: “Шта смо данас научили?” Али овде је мало другачије. Сада на мало вишем нивоу ученицима дате да реше неки ситни проблем, да видите да ли су схватили шта је рађено до сада. То не мора бити класичан проблем већ нека можда и игрица која ће вам показати да ли им је јасно. Ово траје око 10 минута.

Затим иде генерализација да се све то лепо склопи у њиховим главама. Ова фаза се углавном стопи са осигурањем знања а односи се на то да сагледају садржај са “висине” да схвате шта им то значи убудуће и где ће га применити. Овде имате пуно метода које су одличне за рад. Такође 5-10 минута.

На крају евалуација да видите како је њима протекао час, да ли су задовољни, нешто научили, спавали, радили или се сморили …

А сада оно најбитније:

Активност ученика, описује шта ученици раде у појединој фази. Ова поља никако не смеју бити празна јер ученици стално морају да буду запослени. Приметили сте да нигде горе нисам написао да нешто наставник ради. Наставник само ужива
Социјална форма је нешто као облик и метода рада. Ако користите неке познате метода овде их наведете, ако сте нешто сами смислили овде објасните, ако је групни рад, рад у пару, индивидуални све овде напишете да вам буде јасно када се ученици деле у групе и спајају.
Медији су у ствари наставна средства и материјал. Све што вам је потребно за поједину фазу убаците овде.
Циљ је поље у коме уписујете шта очекујете од ученика у свакој фази. Видели сте да у овој припреми нема посебно циљева, већ се у свакој фази дефинише шта је циљ те фазе. Тиме наствник прати испуњавање циљева и како му час тече.
Приметили сте да овде нема активности наставика. Улога наставника је да само модерира, помаже ученицима у појединим фазама, додаје им наставни и радни материјал и води дискусију. Али зато има пуно посла кући док све то припреми.
Аутор текста је Зоран Милојевић, дипл.инг.елтех., преузето са http://www.skolskidnevnik.net/?page_id=192, Skola bez zidova