Сукоби у основним и средњим школама

КОНФЛИКТИ су реалност.

Ова презентација неће учинити да конфликти нестану, али има за циљ да помогне да се њихови негативни утицаји смање, лакше прихвате и можда их, чак, претворе у позитивно искуство.

КОНФЛИКТ је:

Облик сучељавања две или више страна које доживљавају претње личним потребама, интересима, вредностима или циљевима.

Конфликт је преципирана неускладјеност циљева, тежњи, интереса...

Најчешће се конфликти код ученика радјају само зато што се ствари чине тотално другачијим од онога што стварно јесу:

'Ви и ја не видимо ствари онаквима какве оне јесу. Ми видимо ствари онаквима какви смо ми. HERB COHEN

Разумрвање конфликта мозе се испољити кроз опасности и могућности, где они најчешће настају унутар особе, измедју две особе, измедју особе и групе, измедју подгрупа једне групе.

По дужини трајања конфликти могу бити:

' краткотрајни - најстају као резултат медјусобног неспоразума, или учињених грешака које се брзо уочавају и разрешавају.

' дуготрајни - условљени и праћени поремећајем медјуљудских односа, лошом политиком школе, нивоом животног стандарда. Они се споро превазилазе и разрешавају.

 

По последицама које остављају на функционисање могу бити конфликти који остављају последице и који не остављају последице.

Они који остављају последице имају за пример опадање мотивације за учењем, масовног одсуства из школе ...

Они који не остављају последице имају за пример ситне сукобе и чарке који произиклазе из различитих особина, не остављају последице на живот и рад школске установе, после разрешавање сукоба успостављају се здрави односи, нема осећања увредјености ни потребе за осветом.

Социолози конфликте најчешће деле на:

 

ВИДЉИВЕ, испољавају се у облику вербалних, критичких сукоба на настави и другим скуповима, а огледају се и у сукобу интереса појединих група или њихових предтсавника.Испољавају се у облику жалбе.

 

НЕВИДЉИВЕ, теже их је открити, јер су акције сукобљених страна медјусобно прикривене

конфликност интереса најчешће се изражава кроз осећај неправде, неповерења у наставнике

скривени конфликти изражавају се посредно, преко опадања дисциплине, продуктивности, намерним апсентизмом, не извршавањем задатака, стварањем лоше радне атмосфере, разних интрига и слично.

 

СТВАРАЛАЧКЕ, стварају позитивне вредности у школи, које се огледају у разбијању и напуштању застарелих шаблона и метода, чиме се долази до бољих решења.

Остварује се конкуренција, а преко конкуренције и позитивна селекција идеја, програма, све што доводи до успешнијег школовања.

 

РУШИЛАЧКЕ, заступа се на "школи медјуљудских односа" на челу са Елтоном Мејом. Та школа сматра да су конфликти у принципу негативни, јер су праћени дезорганизацијом, потресима, неизвесностима, разочарењем, падом учења, па чак и растурањем разреда.

 

РАЗЛИКУЈЕМО:

- шта хоћу да кажем,

- шта заправо говорим

- шта други чује

- шта други верује да је чуо

- шта други каже, одговара

- шта ја верујем да је други рекао, коју намеру иза тога наслућујем

 

НЕРАЗУМЕВАЊЕ настаје преко односа предрасуда и предзнања, искуства и система вредности.

 

КОНФЛИКТ у ШКОЛИ настаје

· по правилу настаје спонтано

· у почетку се налази у прикривеном стању и придобијању подршке од још других страна како би се супротна страна брже поразила и одустала од својих захтева

· одбијање дружења и сарадње

· смањење задничких учешћа на часовима

· повећање стреса

· оговарање

 

ИЗВОРИ конфликта су најчешће слаба комуникација, различите вредности, различити интереси, различите личности, из којих даље произилази и дуга осајања у школи, нејасне линије ауторитета и друштвености у разредима или више одељења, зависност од једне стране(особе), љубавне везе у школи.

 

ФАЗЕ КОНФЛИКТА - нивои ескалације конфликта

· НЕПРИЈАТНОСТ - ствари нису у реду, можда је тешко идентификовати проблем, али нисте сигурни због чега

· ИНЦИДЕНТ - догодила се краткотрајна оштра размена без трајних унутрашњих реакција која вас чини иритираним ,незадовољним исходом, узнемиреним

· НЕСПОРАЗУМ - намере и чињенице су збркане и погрешно протумачене.Мисли вам се чћесто враћају на проблем.

· НАПЕТОСТ - однос је пред великим утицајем негативних крутих ставова.Дјаци су почели да опажају једни друге у најгорем светлу.Тај однос је постао извор забринутости

· КРИЗА - емотивни набој утиче на ваше понашање, не можете нормално да функционишете.Помишљате да напустите школу, раскинете везу или некога повредите.

 

КОМУНИКАЦИЈА КОЈА ВОДИ КА ЕСКАЛАЦИЈИ КОНФЛИКТА

- прекидање и неслушање

- игнорисање

- "ТИ" говор

- фокус на особу (окривљивање)

 

КОМУНИКАЦИЈА КОЈА ВОДИ КА ДЕЕСКАЛАЦИЈИ КОНФЛИКТА

- активно слушање

- показивање интересовања

- фокус на проблем

- "ЈА" говор

 

ПОНАШАЊЕ У КОНФЛИКТУ - пронадјите себе према датој табели на дну наше презентације

· АЈКУЛА (такмичење) - биће по моме или никако, нема разговора о томе

· ЖИРАФА(сарадња) - мени одговара,шта је твој избор, хајде да се договоримо

· ЛИСИЦА(компромис) - хајде да видимо шта је средина, свако мора нечег да се одрекне

· КОРЊАЧА(повлачење) - сукоб,какв сукоб? не вреди да се нервирам због тога

· МЕДА(прилагодјавање) - шта год ти кажеш, дижем руке.

 

ЈА+,ТИ-

Ја сам ОК али ти ниси, Ја ћу ти рећи где ти је место. Проблеми су због тебе и ти си крив, а не ја.Да тебе нема ја не бих имао проблема.Покушаћу да те се решим.

ЈА+, ТИ+

Ја сам ОК и кад боље погледам нема разлога да и тебе не гледам тако. У реду је да имаш другачије мишљење.Заједнички ћемо решити проблеме.

ЈА-, ТИ-

Ја нисам ОК ти ниси ОК.И пошто је тако нећемо ништа постићи.Све једно ми је шта ће испасти из овога.Зашто би се трудили кад и онако нема смисла.

ЈА-, ТИ+

Ја нисам ОК, ти јеси.Видим да си јачи и зато уради како ти кажеш.Биће најбоље ако се ја повучем са својим захтевима,жељама.Само ми реци шта треба да радим.

 

ИСХОДИ КОНФЛИКТА

· Најчешће бег или борба

· Незадовољство

· Учење

· Конструктивно решавање конфликта

 

ДЕСТРУКТИВНИ ИСХОДИ КОНФЛИКТА

· неразумевање природе конфликта

· ниска фрустрациона толеранција - Кратак фитиљ

· егоцентризам

· заблуда да смо увек у праву

· ниско самопоштовање

· разне присиле

· невољност за учењем

 

КОРАЦИ ПРИ РЕШАВАЊУ СУКОБА

1. директан контакт - слажете се да се не слажете око нечега

2. прихватате покушај да се разлабави чвор сукоба - постајете свесни да свако има свој удео и да сте сви одговорни

3. обе стране износе своје видјење сукоба - вазно је обезбедити директну комуникацију и активно слушање свих учесника

4. одредјивање основног предмета сукоба - у чему је проблем

5. одредјивање потреба и интереса који леже у основи сукоба - иде се дубље у разлоге, интересе и потребе који стоје у основи не слагања и настајања сукоба, так процес нам омогућава да преформулишемо постојећи проблем и видимо га као заједнички.

6. умножавање могућих решења - важно је да обе стране у сукобу схвате да предлагање могућих решења још увек не значи прихватање истих.Прихватиће се само оно решење којим су обе стране задовољене.Ова фаза може бити изузетно опуштајућа и обећавајућа.Најчешће расположење осцилира од неповерења до добре воље ,од опирања до великодушности, од стегнутости до креативне сарадње.

7. одабир решења којим су задовољни сви учесници сукоба - обезбедите да сви учесници сукоба изадју као ПОБЕДНИЦИ.

8. конкретизација договора - проверите да ли је одабрано решење реално и оствариво

9. резервна процедура - направити јос једну опцију решења уколико из неког разлога додје до застоја у реализацији договора.

 

ТЕХНИКЕ РЕШАВАЊА КОНФЛИКТА

· Доношење заједничке одлуке - директно преговарање страна (медијација)

· Самостално доношење одлуке - Свако за себе, често победјује најгласнији

· Арбитража - трећа страна која има решење, решење је наметнуто

 

Да бисмо могли конструктивно да решавамо конфликте најпре ЈЕ ПОТРЕБНО да их разумемо.

Истраживања и искуства говоре да ће се конфликти успешно решавати ако учесцници

 

· Поседују спремност налажења заједничког интереса

· Искрено желе отклонити неспоразуме

· Одлуче слушати саговорнике

· Пружају једни другима веродостојне информације

· Наступају отворено

· Уважавају тудје потребе

· Прихватају новине и промене

· Исказују поруке у првом лицу "ЈА" говор

· Показују чврстину и еластичност, одлучност и стрпљивост

· Јасно формулишу извор конфликта

· Јасно изнесите зашто вам је важно да прекинете конфликт

· Држите се теме и не позивајте се на старе нерешене ситуације

· Уколико вас емоције понсу (љутња ,бес), узмите мало времена за себе

· Не питајте "КО", већ "Зашто и шта"

· Не тражите ко је крив,већ ко је одговоран

 

Ако сте ви тај који ће конфликт морати да реши између неке групе или појединаца:

- Јасно дефинишите циљеве

- Наведите јасан и транспарентан систем награђивања

 

ЗА КРАЈ, користите хумор, прихватите изазов и осмехујте се....