Питалице

Овде објављујемо разне питалице, загонетке и мозгалице које или имају моралну поуку или подстичу ученике на размишљање.

1 Српске народне загонетке