Форма припреме за час са примерима

Школа:

Предмет: ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Разред:

Вероучитељ:

 

 

РЕД.БР.ЧАСА

 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

 

ТИП ЧАСА

(одабрати, остало избрисати) обрада утврђивање продубљивање систематизација провера знања понављање вежбање

МЕТОДЕ РАДА

(одабрати, остало избрисати) монолошка дијалошка илустративна демонстративна рад на тексту драматизација дидактичка игра поређење, практични радови

 

ОБЛИЦИ РАДА

(одабрати, остало избрисати) фронтални групни рад у паровима индвидуални

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА

(одабрати, остало избрисати) уџбеник радни листић видео бим ЦД плејер слике-иконе

ВРСТА НАСТАВЕ

(одабрати, остало избрисати) активна интердисциплинарна тимска проблемска мултимедијална индивидуализирана кооперативна учење открићем

ОБЈЕКТИ

(одабрати, остало избрисати) учионица у природи Црква установе

КОРЕЛАЦИЈА

 

ЦИЉ ЧАСА

У једној реченици повезано са наставном темом и са оним што жели да се постигне са ученицима у овом узрасту

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ

Васпитни задаци који се постижу овим часом. Развијање љубави код ученика, милосрђа, развијање одговорности, јачање карактера, истинољубивости, правдољубивости, осећаја заједнице са другима, поштовањем старијих...

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ

Образовни задаци тичу се самог знања које ученици треба да добију на овом часу, чињенице, појмове: Да је Бог Св. Тројица, Да је „Бог толико заволео свет, да је Сина Свога Јединородног дао за нас“, Да је Црква заједница, Да без крштења не можемо бити део Цркве, да је врлина показатељ љубави према Богу и људима...

ПЛАН ЧАСА – ТОК НАСТАВНОГ РАДА

 

 

Увод

Средишњи део часа

Завршни део часа

 

---------------------------------------------------

Форма припреме у word формату (.doc)

 

Пример припреме 1

Пример припреме 2