Мисија

Одбор за верску наставу Архиепископије београдско-карловачке

МИСИЈА И МЕДИЈИ

Специјални програм усавршавања вероучитеља АЕМ у области мисије и коришћења медија у мисији (у припреми)

Овај програм не укида потребу за стручним усавршавањем вероучитеља у области педагогије. Циљ програма је да вероучитељи развију свест о себи као мисионарима православног хришћанства, али и да развију основне способности за обављање тешке и захтевне црквене мисије.

Свако бира теме које га занимају. Свако комбинује свој пакет (обавезно из обе велике области: мисија и медији, не само из једне) и тако се више или мање квалификује за медијског мисионара, мисионара, мајстора медија... Самим тим, свако од учесника у пројекту усавршава се и у приступу школској деци – која у великој већини припадају више савременом свету него Цркви.

Обавеза сваког вероучитеља је да изабере нешто од понуђеног и да похађа предавања и радионице. Тако неће стајати у месту. А стајање у месту је увек пад, јер све се око нас креће.

Избор тема и начин похађања предавања и радионица биће договорен на заједничком скупу вероучитеља и чланова одбора на челу са председавајућим, Епископом хвостанским Атанасијем.

 

МИСИЈА

 

Савремени секуларизам.

Курс изучавања модерног секуларизма и свих његових аспеката: Индивидуализам,

хиперпотрошачко друштво, глобализам... Циљ – успостављање код хришћана-мисионара потпуније слике о секуларном свету у коме живимо, анализа посебних аспеката и неизбежних услова комуникације – тиме побољшање мисионарске комуникације, одговарајуће, успешно преношење хришћанске поруке свету.

Постмодерна религиозност.

Деизам, гностицизам и сродни покрети и појаве

Курс изучавања различитих облика религијског синкретизма (који углавном долазе са Запада) од којих неки вуку корене у историји религије и религиозних искривљавања а неки су плод специфичности постмодерне културе. Изучавање ове области је важно како због тога што у отпору владајућем секуларизму већи број незадовољних посеже за неким од облика религиозног синкретизма него што се враћа православном хришћанству, тако и због тога што је прецизност разграничења религијског синкретизма и хришћанства као и начин формулисања разлика један од најважнијих услова успешне мисије православља.

Саблазан раскола

Православље и остале хришћанске деноминације.

Једна од великих саблазни савременог човека која веома отежава интегрисање његових скоро шизофрених расцепљености, је сама могућност црквеног раскола као и расколи из историје Цркве који утичу на данашњи живот Цркве. Ми православни данас сносимо последице промашаја државе на Истоку, али и промашаја – да не кажемо цркве већ – хришћанства на Западу. Бог је допустио пропаст Византије, Хришћанског царства. Кад смо се обновили, ми се више нисмо обновили као Хришћанско царство, него као Европа, Запад. Непристајање на извитоперену цркву на Западу довело је до радикалног модерног индивидуализма који је, нажалост, постао и наша болест. У овој области крије се огроман број питања која се у мисији често постављају као непремостиве препреке.

Границе Цркве.

Овај курс не треба да води дефиницијама и успостављању јасних граница Цркве већ пре развијању свести о потреби јачања литургијског језгра цркве и недопустивости стања у коме ће већина оних који се сматрају члановима цркве боравити у замагљеним областима периферије црквеног живота. У тим замагљеним зонама редовно долази до извитоперавања црквеног живота, његовог болесног амалгамисања са нецрквеним , чак и антицрквеним појавама и покретима. Теза је да се мора бирати између покрета ка језгру или центрифугалних покрета који носе нецрквене или антицрквене снаге. Ово је велика област унутрашње мисије цркве. Да би се у њој снашли потребна је храброст, знање али и осећај мисионарске мере који се мора вежбати.

Светска мисија православља.

Без обзира на то да ли ће се неко видљиво бавити мисијом међу неправославнима (а велико је питање колико су међу онима који се називају православни сви православни) или не – без развијања свести о светској мисији православља језик данашње мисије не може бити довољно разумљив и жив. Пропаст средњовековне државе донела нам је касније и проблем са етнофилетизмом. Стварање добре државе као неостварени идеал и трајни задатак на Истоку у доброј мени затвара нам хоризонт и отежава сагледавање шире визије – светске мисије Цркве. Велики број грађана Србије као и осталих земаља на свим континентима се све више осећају као грађани света. Њима ћемо се много лакше обратити ако обновимо визију светске мисије који нам је Господ заповедио, а ми се о њу тако лако, уз пуно оправдања, оглушавамо.

Црква и социјални и политички проблеми.

Тешко да савременом човеку можемо прићи а да не очекујемо макар нека питања из области социологије или политике. Не можемо увек користити аргумент: наша црква служи литургију. До општег учествовања у литургији мора некако доћи. За сада у литургији учествују тек промили крштених. А велика већина њих се свакодневно рве са социјалним и политичким проблемима и изазовима. Морамо бити с њима и у царству земаљском да бисмо могли заједно са њима да градимо и икону царства небеског. Књиге као 'Социјална концепција руске православне цркве' полазиште су за долажење до наше црквене концепције. Милосрђе, љубав, разумевање, требало би некако да нађу место и да се нашим напорима све више шире у несређеном друштву у коме живимо. Нешто од тога може да се научи, а нешто и да се практично увежба.

Мисија и маркетинг

Огроман део данашње комуникације усмерава област маркетинга. Изучавање везе – сличности и разлика мисије и маркетинга од велике је важности за мисију данас.

 

МЕДИЈИ Телевизија Интернет Радио Новине

 

Мултимедијална комуникација

Савремени човек промењен је начином комуникације. Могућност укрштања информација из више медија приликом преношења порука данас се масовно користи, у мери да људи све теже региструју информације које се не преносе методом мултимедијалности. Доћи до основних теоријских и практичних знања у овој области постаје императив описмењавања за комуникацију. Основна применљивост знања из ове области почиње већ од учионице, а наставља се сваким обраћањем преко медија макар се радило само о компјутеру или мобилном телефону. Знања из ове области помажу и да се расплићу прикривени штетни садржаји у мултимедијалном нападу на наша чула.

Комуникација у масовним медијима

Ужи област курса – оно што је било намењено за рад са 'медијским тимом', изабраном групом вероучитеља са израженијим склоностима и даровима за масовну комуникацију. Практична вежба састављања порука и већих целина намењих презентовању ма телевизији, радију, интернету, у новинама, као и савладавање основа личног наступа на тим медијима. Стећи сигурност довољну да човек може у медијима да каже 'не знам', или 'погрешио сам' а да тиме не испада 'из игре' него наставља да преноси поруке које су му важне. чак из боље позиције него до тада. Доћи до хришћанског надилажења технологије и превазилажења заробљавајућих културолошких образаца данашњице.

Виртуелна мрежа и реалност сусрета

Нови доживљај времена и простора. У време све већег измештања градских људи из образаца традиционалног просторног организовања, кад комуникација све више заснива виртуелна пријатељства и омугућује виртуелне сусрете, истовремено расте значај литургијског сабрања. У комбинацији виртуелне мреже људских веза и места литургијских сабрања као реалних и смисаоних спојева, чворова те мреже – помаља се и један нови модел црквеног организовања. Како најбоље спојити виртуално и реално – тема је времена пред нама.

Контакт: ђакон Ненад Илић djnenadilic@gmail.com