Наставни план и програм

1. Упознавање садржаја, програма и начина рада


Света тројица – Отац, Син и Свети Дух

2. Бог је Света Тројица

3. Бог је Света Тројица

4. Библијска и светоотачка сведочанства о Богу као Светој Тројици

5. Библијска и светоотачка сведочанства о Богу као Светој Тројици

6. Богослужбена сведочанства о Богу као Светој Тројици (крштење, евхаристија)
;

7. Богослужбена сведочанства о Богу као Светој Тројици (крштење, евхаристија);

8. Бог је Света Тројица (Отац, Син и Дух Свети су три вечне, конкретне личности);

9. Бог је Света Тројица (Отац, Син и Дух Свети су три вечне, конкретне личности);

10. Света Тројица је један Бог (нераздељивост Божанске природе и несливеност Божанских личности);

11. Систематизација


Постојање личности у заједници слободе и љубави

12. Љубав као израз слободе

13. Љубав као израз слободе

14. Слобода се изражава као љубав

15. Слобода се изражава као љубав

16. Бог Отац изражава своје слободно постојање
као љубав према Сину и Светоме Духу (увођење, обрада, примарно утврђивање)

17. Бог Отац изражава своје слободно постојање
као љубав према Сину и Светоме Духу

18. Личност може постојати само у слободном односу љубави
према другој личности

19. Имена Свете Тројице показују да су то имена за однос

20. СистематизацијаАнтрополошке последице вере у Свету Тројицу

21. Постојање као заједница слободе

22. Постојање као заједница слободе

23. Антрополошке последице вере у Свету Тројицу

24. Антрополошке последице вере у Свету Тројицу

25. Антрополошке последице вере у Свету Тројицу

26. Систематизација;


Заједница са Светом Тројицом кроз Литургију

27. Пројављивање Свете Тројице кроз Литургију

28. Пројављивање Свете Тројице кроз Литургију

29. Пројављивање нашег истинског постојања
у будућности кроз Литургију

30. Пројављивање нашег истинског постојања
у будућности кроз Литургију

31. Крштење и Литургија као практично исповедање вере у Свету Тројицу

32. Крштење и Литургија као практично исповедање вере у Свету Тројицу


Света Тројица у православној иконографији

33. Света Тројица у православној иконографији
(скретање пажње ученицима и на погрешно приказивање);

34. Света Тројица у православној иконографији (истицање икона из српске баштине);

35. Света Тројица у православној иконографији

36. Систематизација наставних целина обрађених током школске године и резимирање резултата рада