Наставни план и програм

1. Упознавање са садржајем програма и начина рада

2. Прелиминарна систематизација

3. Хришћанско схватање личности (Личност је назив за однос)

4. Хришћанско схватање личности (обнавњање, диалог)

5. Слобода као предуслов постојања личности


6. Слобода као предуслов постојања личности (обнављање)

7. Учење о личности на основу православне тријадологије


8. Учење о личности на основу православне тријадологије (обнавњање)


9. Личност као носилац постојања природе

10. Личност као носилац постојања природе (онтолошке последице) Наш Бог је Бог љубави

11. Човек као личност


12. Јединственост и непоновљивост сваке личности

13. Систематизација

14. Христос истинити Бог и истинити Човек


15. Христос истинити Бог и истинити Човек (Халкидонски орос)

16. Створена природа да би постојала мора ући у заједницу са Богом

17. Створена природа да би постојала мора ући у заједницу са Богом (обнављање)

18. Систематизација

18. Обожење створене природе у Христу

19. Обожњење као циљ постојања створене природе

20. Обожњење као циљ постојања створене природе (обнављање)

21. Систематизација

22. Црква као Тело Христово (Литругијска пројава Цркве)


24. Црква као Тело Христово (Литругијска пројава Цркве) обнављање

25. Јединство многих у Христу

26. Јединство многих у Христу (обнављање)

27. Јединство света и човека у Христу у Литургији


28. Јединство света и човека у Христу у Литургији (обнављање)

29. Будуће Царство Божије као узрок постојања Цркве

30. Будуће Царство Божије као узрок постојања Цркве (обнављање)

31. Икона и иконичност (Теологија иконе)

32. Светлост и Царство Божије у православној иконографији


33. Одлазак у Цркву, манастир, иконописачку радиони
cу

34. Систематизаcија

35. Систематизаcија – Излет у природи

36.Систематизаcија обрађених наставних тема