Планови - средња школа

ШКОЛСКА 2011/2012

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

(веронаука)

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА

Вероучитељ:

 

Табела 1. Основни подаци о предмету

 

Разред

Први

Школа

 

Предмет

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Одељења

 

Наставу изводе

 

Годишњи фонд часова

36

Недељни фонд часова

1

Литература

Епископ браничевски Игнатије Мидић, Православни Катихизис за 1. и 2. разред средњих школа, Завод за уџбенике, Београд.

 

Циљ наставе Православног катихизиса у гимназији је да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање.

 

Циљ наставе Православног катихизиса у првом разреду је да код ученика развије отвореност и однос према Богу као другој и другачијој личности уодносу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божијој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници).

 

Табела 2. Глобални (годишњи) план рада

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Број

часова

обраде

Број

часова

утврђивања

Број

часова

систематизације

УКУПНО

ЧАСОВА

Време реализације теме

Увод

/

1

/

1

септембар

Хришћанство је Црква (заједнички литургијски живот као израз вере у Бога)

3

1

/

4

септембар – октобар

Појам о Богу у хришћанству

2

1

1

2

октобар

Познање Бога кроз Христа-у Цркви

2

1

/

3

октобар – новембар

Крштење и рукоположење као сједињење са Христом у Литургији (подвижништво као средство за остварење личне заједнице са Богом)

14

3

3

20

новембар, децембар, јануар, фебрауар, март

Сликарство као израз човековог односа према Богу и свету који га окружује (разлика између црквеног сликарства-иконографије и световног сликараства)

3

2

2

7

април, мај, јун

УКУПНО ЧАСОВА

24

9

6

37

 

напомена: Часови предвиђени за систематизацију и утврђивање биће искоришћени за предавања о Божићу, Васкрсу и другим значајним хришћански празницима у зависности од датума њиховог празновања и календара образовно-вапитног рада.

 

Табела 1. Основни подаци о предмету

Разред

Други

Школа

 

Предмет

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Одељења

 

Наставу изводе

 

Годишњи фонд часова

35

Недељни фонд часова

1

Литература за ученике

Епископ браничевски Игнатије Мидић, Православни Катихизис за 1. и 2. разред средњих школа, Завод за уџбенике, Београд.

 

Циљ наставе Православног катихизиса у гимназији је да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање.

 

Циљ наставе Правосланог катихизиса у другом разреду је да код ученика развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу с природом која нас окружује и друго, као и одговарање на ова питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве.

 

Табела 2. Глобални (годишњи) план рада

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Број

часова

обраде

Број

часова

утврђивања

Број

часова

систематизације

УКУПНО

ЧАСОВА

Време реализације теме

Увод

/

1

/

1

септембар

Света Тројица један Бог (Бог као биће заједнице слободе,љубави)

2

1

1

4

септембар – октобар

Онтолошке последице вере у Свету Тројицу као једног Бога

9

2

2

13

октобар, новембар, децембар, јануар

Стварање света ни из чега (узрок постојања света јесте Бог као личност, Божија слобода)

8

1

1

10

јануар, фебруар, март

Црква – икона Царства Божијег

5

1

1

7

април, мај, јун

УКУПНО ЧАСОВА

24

6

5

35

 

 

напомена: Часови предвиђени за систематизацију и утврђивање биће искоришћени за предавања о Божићу, Васкрсу и другим значајним хришћански празницима у зависности од датума њиховог празновања и календара образовно-вапитног рада.

 

Табела 1. Основни подаци о предмету

Разред

Трећи

Школа

 

Предмет

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Одељења

 

Наставу изводе

 

Годишњи фонд часова

35

Недељни фонд часова

1

Литература за ученике

Епископ браничевски Игнатије Мидић, Православни Катихизис за 3. и 4. разред средњих школа, Завод за уџбенике, Београд.

 
Циљ наставе Православног катихизиса у гимназији је да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање.

Циљ наставе Православног катихизиса у трећем разреду је да код ученика изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност с другим наукама); помогне у одговорном обликовању заједничког живота с другима, успостављањем равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (с људима различитих култура, религија и погледа на свет, с друштвом, с природом) и с Богом.

 

Табела 2. Глобални (годишњи) план рада

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Број

часова

обраде

Број

часова

утврђивања

Број

часова

систематизације

УКУПНО

ЧАСОВА

Време реализације теме

Увод

/

1

/

1

септембар

Тајна Христова-јединство Бога и човека као циљ због кога је Бог створио свет

1

1

/

2

септембар

Христово оваплоћење и страдање, смрт као последица греха првих људи

2

1

1

4

септембар –октобар

Превазилажење смрти за створену природу као плод слободне, личне заједице Бога и човека у Христу

2

1

1

4

октобар – новембар

Исус Христос као нови Адам и начелник све твари

2

1

1

4

новембар – децембар

Улога Духа Светога у сједињењу људи и створене природе са Христом

3

1

1

5

децембар,  јануар, фебруар

Спасење света заједничко дело Св.Тројице и људи; разлика између Бога и људи али не и одељеност)

3

2

1

6

фебруар - март

Апостолско прејемство

4

1

/

5

април - мај

Распеће и Васкрсење Христово у православној иконографији

2

1

1

4

мај - јун

УКУПНО ЧАСОВА

19

10

6

35

 

напомена: Часови предвиђени за систематизацију и утврђивање биће искоришћени за предавања о Божићу, Васкрсу и другим значајним хришћански празницима у зависности од датума њиховог празновања и календара образовно-вапитног рада.

 

Табела 1. Основни подаци о предмету

Разред

Четврти

Школа

 

Предмет

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС

Одељења

 

Наставу изводе

 

Годишњи фонд часова

32

Недељни фонд часова

1

Литература за ученике

Епископ браничевски Игнатије Мидић, Православни Катихизис за 3. и 4. разред средњих школа, Завод за уџбенике, Београд

Циљ наставе Православног катихизиса у гимназији је да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образовање.

 

Циљ наставе Православног катихизиса у четвртом разреду је да код ученика изгради уверење да су свет и све што је у њему створени за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, али да се то може остварити само ако човек своју слободу као дар Божији изражава као заједништво са Богом и другим људима, те да из те перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и икони Божијој и према творевини Божијој и изгради спремност на покајање.

 

Табела 2. Глобални (годишњи) план рада

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Број

часова

обраде

Број

часова

утврђивања

Број

часова

систематизације

УКУПНО

ЧАСОВА

Време реализације теме

Увод

/

1

/

1

септембар

Хришћанско схватање историје

2

1

1

4

септембар – октобар

Есхатон-будуће Царство Божије као узрок Цркве и историје

2

/

1

3

октобар

Смрт природе као разједињење, распадање и смрт личности као прекид заједнице са личношћу за коју смо били везани, коју смо највише волели

2

1

1

4

новембар

Литургија нам открива и циљ због кога је Бог створио свет и људе

1

/

1

2

децембар

Помесна и васељенска Црква, њихов однос

2

1

1

4

децембар – јануар

Јединство Цркве (на помесном и васељенском нивоу)

3

2

1

6

фебруар – март

Теологија православне уметности

3

2

1

 

6

април – мај

Црква и свет (њихов однос)

1

/

1

2

мај

УКУПНО ЧАСОВА

16

8

8

32

 

напомена: Часови предвиђени за систематизацију и утврђивање биће искоришћени за предавања о Божићу, Васкрсу и другим значајним хришћански празницима у зависности од датума њиховог празновања и календара образовно-вапитног рада.

 

Табела 3. Начин реализације програмских садржаја

 

Наставни задаци

Наставне технике

и методе

Наставна

средства

Активности

Корелација са

другим наставним

предметима

а) ученика

б) наставника

 • ученици треба да: уоче да историју ствара човек као слободно биће са једним конкретним циљем;

 

 • испитујући историјске догађаје проникну у њихов крајњи смисао;

 

 • уоче да се у делима људи огледа тежња за личним и бесмртним животом;

 

 • науче да оцењују историјске догађаје на основу тога колико они дају правилан одговор на проблем превазилажења смрти у природи и слободног постојања човека као личности;

 

 • упореде Литургију и литургијски начин постојања света са истином која подразумева превазилажење смрти и постојање човека као личности, као апсолутног и непоновљивог бића;

 

 • уоче да православна уметност приказује свет не онаквим какав је сада, смртан и пролазан, већ какав ће бити у будућем Царству;

 

 • стекну свест о томе да Црква није од овога света, али да је у свету и да постоји ради спасења света.
 • Методе усменог

излагања

 

 • Дијалошка метода

 

 • Метод показивања

(демонстрације)

 

 • Решавање проблемских

задатака (хеуристички

метод)

 

 • Учење путем открића
 • Свето Писмо

 

 • Уџбеник

 

 • Мултимедијална

наставна средства

 

 • Наставни листови

 

 • Икона, слика, фотографија

 

 • Посматрање
 • Слушање
 • Праћење
 • Причање
 • Описивање
 • Процењивање
 • Решавање

проблема

 • Сакупљање
 • Уочавање и

откривање

 • Истраживање
 • Проверавање
 • Повезивање
 • Презентовање
 • Планирање
 • Организовање
 • Реализовање
 • Презентовање
 • Избор садржаја, метода и техника, наставних објеката и средстава
 • Објашњавање
 • Усмеравање ученика
 • Мотивисање ученика
 • Преношење информација
 • Пружање подршке ученицима
 • Обезбеђивање ресурса
 • Упућивање ученика на самостално проналажење информација
 • Упознавање и праћење индивидуалних способности ученика
 • Вредновање и самовредновање рада
 • Израда дидактичког материјала
 • Историја