Наставни план и програм

1. Упознавање ученика и вероучитеља, упознавање садржаја, програма и начина рада


Хришћанство је Црква (заједнички литургијски живот као израз вере у Бога)


2. Хришћанство-Црква као заједница


3. Христос-Посредник између Бога и света


4. Света Литургија-присутни Христос


5. Света Литургија-присутни Христос (обнављање)


Појам о Богу у хришћанству

6. Вера и атеизам


7. Проблем сазнања Познање Бога кроз Христа-у Цркви


8. Познање Бога кроз Исуса Христа


9. Литургијско-подвижничко искуство вере
(Богољубље-човекољубље)


10. Систематизација обрађених наставних јединица


Крштење и рукоположење као сједињење са Христом у Литургији (подвижништво као средство за остварење личне заједнице са Богом)

11. Лична заједница са Богом-основ вере у Бога


12. Лична заједница са Богом-основ вере у Бога (обнављање)

13. Вера-знање-живот  


14. Заједница са Богом-основ живота


15. Бог као биће заједнице


16. Бог као биће заједнице

17. Бог као личност (обнављање)


18. Личност или индивидуа?


19. Религија или Црква?


20. Систематизација обрађене наставне теме

21. Слобода у љубави


22. Истина као Личност

23. Црква у свом есхатолошком стању-истински начин постојања света

24. Црква у свом есхатолошком стању-истински начин постојања света (обнављање)

25. Црква као будуће Царство Божије-циљ света

26. Подвиг- предуслов припадања цркви

27. Егоизам или љубав? (обнављање)

28. Бог је независан од света

29. Свет-дело воље Божије

30. Слобода Божија и слобода света (обнављање)


Сликарство као израз човековог односа према Богу и свету који га окружује (разлика између црквеног сликарстав-иконографије и световног сликараства)

31. Бог је створио свет ни из чега са циљем да он постане учесник Божијег живота и да тако постане Царство Божије

32. Истина света-царство Божије

33. Истина света-царство Божије (обнављање)

34. Икона и истина-разлика између црквеног и световног сликарства

35. Систематизација обрађене наставне теме

36. Систематизација обрађених наставних целина

37. Ми на распусту