Икона и истина

Ликовна култура

Ликовна дела-споменици културе
Фенoмени хришћанске уметности: фреске и мозаици (Равена,Света Софија у Цариграду)