Хришћанство-Црква као заједница

Латински језик

Ко је говорио и писао латински?
Римско царство и грчко-римски свет - средина у којој је, када се навршило време, настало хришћанство.