Проблем сазнања

Српски језик и књижевност

 

Библија- увод

Проблем сазнања:

1. Појашњење појмова објективног и субјективног сазнања

2. Познање објеката и личности (разлика у процесима  сазнавања)

3. Бог као личност несазнатљив за човека

4. Бог се јавља (открива) човеку кроз своју творевину- (природу која нас окружује)

5. Природно и натприродно откривење

6. Бог се јавља изабраним поједницима- склапање савеза (завета)

7. Библија као израз личног дијалога (односа) Бога и човека