Познање Бога кроз Исуса Христа

Аутори: Радомир Маринковић, Душко Максимовић

 

Школа / разред

                  I

Наставник

 

Наставна тема

Познање Бога кроз Исуса Христа у Цркви

Наст. jединица и број часа

[8.]Познање Бога кроз Исуса Христа

Тип часа

Обрада новог градива

Облик рада

Фронтални, групни

Наставне методе рада

Метод усменог излагања и дијалошки метод

Образовно-васпитни циљеви часа

Објашњење појма богопознања као личног доживљаја Христа у Цркви.

Развијање свести о Христу као Личности у којој се открива Бог.

Наставна средства

Табла, креда, икона (Христос, Света Тројица), текст (Нови Завет)

Литература

1. Мидић, Игњатије, Православни катихизис за I и II разред средњих школа, Београд, 2002.

2. Пено, Здравко, Катихизис – Основе православне вере, Никшић, 2002.

3. Алфејев, Иларион, Тајна Вере – Увод у православно догматско богословље, Краљево, 2005.

4. Зизиулас, Јован, Догматске теме, Нови Сад, 2001.

Ток часа

 

Уводни део (5-10 мин.)

Уписивање Часа. Молитва Господња. Упознавање ученика са темом.

Наставник проверава предзнање ученика: - На који начин познајемо ствари ?

- На који начин можемо познати Бога ?  *(Разговор о „неверном“ Томи)

Централни део (25-35 мин.)

Ако бисмо искуство на основу којег познајемо ствари хтели да применимо да бисмо познали Бога, видећемо да је то немогуће. Бог је апсолутно слободан и по природи невидљив, неограничен, неописив, недостижан, а самим тим је и несхватљив (необухватљив) и несазнатљив за нас ако желимо да га сазнамо на овај начин. Бог живи изван времена и простора, што значи да је неограничен. Поред тога, Бог је један, јединствен у постојању, коме ништа не сапостоји од вечности - а самим тим му и није слично - са чиме бисмо га могли упоредити. У противном, ако заједно са Богом постоји нешто што није он, са чиме бисмо га могли упоредити, онда Бог није један, неограничен, неописив, без почетка и без краја - онда он није Бог. Бог је један и јединствен као биће које се не може упоредити ни са чим, па ни са светом који је Он сам својом слободом створио. Он је толико различит од свих створених ствари и бића да се апсолутно не може упоредити са њима.

Међутим, ако би се, упркос свему томе, наше сазнање Бога темељило на овом методу на основу којег познајемо ствари, онда би и Бог за нас био ствар. У складу с таквим познањем Бога био би и наш однос према њему: Бог би био наша творевина којом ми управљамо и кад нам затреба - употребљавамо га, као што то чинимо са стварима којима владамо.

Дакле, Бог се на тај начин апсолутно не може познати. Међутим, ако је ова констатација тачна, а очигледно да јесте, поставља се питање да ли је уопште могуће познати Бога. Да бисмо одговорили на ово питање, потребно је да знамо да ли постоји неко искуство на основу којег нешто можемо да идентификујемо, а да не употребимо наведени метод којим познајемо ствари и који од онога што упознајемо неминовно чини ствар. Ако постоји, онда је то искуство у оквиру којег можемо познати и Бога. Видећемо да је то искуство, које је оквир и кључ за познање Бога у источном хришћанству, искуство познања личности. (навести примере)

На основу искуства познања личности можемо закључити да се и Бог може познати једино на тај начин, кроз лично заједништво с њим, зато што је Бог, пре свега, личност. Бог је апсолутно слободно и непоновљиво биће у правом смислу ових речи. Он је, међутим, личност зато што је у вечној заједници слободе, тј. у љубави са Сином и Духом. Отуда Син Божији (Христос) једини, уз Светога Духа, познаје Бога као личност, јер је с њим у вечној заједници љубави. Бог је Отац и то је његов истински и трајни идентитет зато што је у вечној заједници љубави са Сином - кроз рађање Сина, и Духом - кроз исхођење. Бог Отац себе идентификује и јесте то што јесте вечни Отац у заједници слободе са Сином. Дакле, једини који истински познају Бога јесу Син Божији (Христос) и Дух Свети, као што је и Бог Отац једини који познаје Сина и Духа.

Завршни део часа (5 мин).

Рекапитулација.

Домаћи задатак:

Прочитати житије светитеља кога славите ?

Радни изглед табле

Познање Бога кроз Исуса Христа

 

„Тада му говораху: Где је Отац твој ? Исус одговори: Бе знате ни мене ни Оца мојега; кад бисте знали мене, знали бисте и Оца мојега.“

(Јн 8,19)

„Ко је видео мене, видео је Оца.“ (Јн 14,19)

„Видео си брата свога, видео си Бога.“ – из Старечника

„Бог је постао човек да би човек постао (као) Бог.“ – свети Атансије Велики