Заједница са Богом-основ живота

Српски језик и књижевност

Хебрејска књижевност: Бивлија - опште карактеристике

или: 

Предкосовски циклус: Марко пије уз рамазан вино и Диоба Јакшића Косовски циклус: Бановић Страхиња

Лична заједница са Богом- основ вере у Бога

1. Разговор на тему личне заједнице

2. Повезаност личне заједнице и вере (поверења)

3. Тумачење хришћанских максима: Окусите и видите... и Пракса уводи у теорију (Св. Григорија Богослова)

4. Нераскидива повезаност вере и хришћанског живота- сведочење вере животом (мучеништво- мартириа)

5. Делатна вера- повезаност вере и добрих дела

6. Милосрђе као изаз делатне хришћанске љубави

 Лична заједница са Богом- основ вере у Бога

1. Примери хришћанских врлина- праштање, милосрђе, покајање, смиреноумље...

2. Хришћанске врлине у српској народној епици

3. Етички проблем- дилема  Бановић Страхиње неверство жене и потреба праштања

4. Паралела између Бановић Страхиње и лика милосрдог Оца у причи о блудном сину

5. Бановић Страхиња као аутентични хришћански јунак (витез)

6. Проблематика  породичних (братских) односа у песми Диоба Јакшића- неслога, завист, сукоб, пкланирање убиства

7. Паралела између  песме Диоба Јакшића и приче о Кајину и Авељу

8. Божија поука (кроз уста сокола- полмљено крило), покајање Димитрија Јакшића  и позитивно решење сукоба

9. Сусрет српског народа исламским етичким системом и начином живота

10. Однос два етичка система (ислама и хришћанства) у песмама посвећеним Краљевићу Марку

11. Порука песме Марко пије уз рамазан виноисламски етички суистем и начин живота не обавезује српски народ- хришћане