Бог као личност

Српски језик и књижевност

Књига о Јову

Бог као личност  - разрада:

1. Дефиниција личности

2. Однос  личности и слободе

3. Бог као личност слободно делује неусловљен природним или етичким законимна

4. Проблем страдања праведника у Старом завету

5. Разговор Бога и ђавола у прологу књиге о Јову

6. Основи детаљи књиге о Јову

7. Потрага за Богом кроз страдање, трпљење  и искушења (сада видим Спаситеља свога)

8. Завршетак књиге и порука