Слобода у љубави

утори: Радомир Маринковић, Душко Максимовић

 

Школа / разред

                 I

Наставник

 

Наставна тема

Крштење и рукоположење као сједињење са Христом у Литургији

Наст. Јединица и број часа

[21.]Слобода у љубави

Тип часа

Обрада новог градива

Облик рада

Индивидуални

Наставне методе рада

Метод усменог излагања и дијалошки метод

Образовно-васпитни циљеви часа

 

Наставна средства

Табла, креда, икона (), фотографија (), текст ()

Литература

 

Ток часа

 

Уводни део (5-10 мин.)

 

Централни део (25-35 мин.)

 

Завршни део часа (5 мин).

Рекапитулација.

Домаћи задатак:

 

Радни изглед табле