Истина као личност

Српски језик и књижевност

Св. Сава: Житје Св. Симеона

 Истина као Личност

1. Разговор о појмовима истине и личности

2. Бог као истинита (вечнопостојећа)  Личност

3. Циљ човековог живота- заједница са Богом (уподобљавање Богу)

4. Главни моменти у животу Св. Симеона- владавина, задужбинраство, монашење, смрт

5. Значај Св. Симеона за српски народ и  Цркву