Црква у свом есхатолошком стању-истински начин постојања света

Српски језик и књижевност

Лектира: Данте: Божанствена комедија

Црква у свом есхатолошком стању...

1. Опис пакла, чистилишта и раја у Божанственој комедији

2. Средњевековно схватање ових ентитета

3. Судбина грешника, обичних- просечних људи, праведника и светитеља после смрти по средњевековним схватањима и учењима

4. Проблематика учења о чистилишту и опроштајницама

5. Упоређивање са православним учењем о рају и паклу

6. Библијска сведочанства о Царству Божијем- Други долазак, васкрсење мртвих, ново небо и нова земља...

7. Појам есхатологије

8. Царство Божије као будућа реалност постојег света