Егоизам или љубав?

Српски језик и књижевност

Косовски циклус: Бановић Страхиња

Песма над песмама *по избору наставника

 

Разрада

27. Егоизам или љубав

1. Дефиниције егоизма и љубави (алтруизама)

2. Одређење заљубљености, осећања, наклонсти, мржње... (кроз разговор са ученицима)

3. Песма над песмама као пример заљубљености (љубавне чежње) између мушкарца и жене

4. Алегоријско тумачење  Песме над песмама (Бог и изабрани народ, Бог и Црква, Христос и људска душа)

5. Паралела између  Песме над песмама и Химне љубави (13. Кор.)

6. Човеково опредељење за љубав или за егоизам- пут ка или од Бога