Бог је независан од света

Српски језик и књижевност

Библија - увод

Бог је независтан од света

1. Дефиниција Бога и света и њихова разлика- створеност и нествореност

2. Однос Бога и света- Створитељ и творевина

3. Стварање света као израз Божије слободе и љубави

4. Независтност и супериорност Божија у односу на свет

5. Јављања и чуда Божија- натприродне појаве (изнад природних законитости)

6. Најпознатија јављања и чуда Божија  у Библији- Ноје, Авраам, Мојсеј, Исус, прелазак преко Црвеног мора, прелазак Јордана, чуда Исусова, Васкрсење Христово...

7. Свето предање (жива- трајна свештена историја) и Свето писмо (записана свештена историја)

8. Однос Светог предања и Светог писма (записаног предања)

9. Дефиниција речи Библија и завет, основна подела Библије (завети, групе и број књига)