Свет-дело воље Божије

Српски језик и књижевност

Апокрифи: Прича о Адаму и Еви (само у гимназијама) и

Свет- дело воље Божије

1. Дефиниција Бога и света и њихова разлика- створеност и нествореност

2. Однос Бога и света- Створитељ и творевина

3. Стварање света као израз Божије слободе и љубави

4. Опис стварања света по данима

5. Човек као круна стварања

6. Међусобна повезаност свега створеног

7. Положај човека у створеном свету- господар и домаћин

Географија

Физичка географија: Постанак Земље