Слобода Божија и слобода света

Српски језик и књижевност

Покосовски циклус: Ропство Јанковић Стојана и Бој на Мишару

 Слобода Божија и слобода света

1. Разговор о појму слободе

2.. Бог као биће слободе- унутатројични односи (Отац слободно рађа Сина и исходи Духа)

3. Бог слободно ствара свет ни из чега

4. Човек као икона Божија (слободно биће као круна стварања)

5. Слобода света изражава се кроз човека

6. Слобода као Божија присутност у створеном свету

7. Грех као антипод слободи

8. Вредновање слободе као врхунског добра у народној епици (слобода појединца и заједнице- народа)

9. Тема слободе појединца у песми Ропство Јанковић Стојана

10. Тема ослобођења народа у песми Бој на Мишару

11. Бог- Света Тројица као гарант могућности слободе појединца и народа