Истина света - Царство Божије

Српски језик и књижевност

Јефимија: похвала кнезу Лазару

Истина света- Царство Божије

1. Разговор на тему Царства Божијег

2. Однос света и Царства Божијег

3. Смисао постојања света

4. Царство Божије у народној епици

5. Дилема кнеза Лазара: царство земаљско или небеско

6. Одлука кнеза Лазара- за малена је царство земаљско, а небеско увек и довека

7. Св. кнез Лазар предтсавник универзалне дилеме сваког човека

Косовски циклус: Кнежева вечера

 Истина света- Царство Божије

1. Кнежева вечера христолика припрема косовских јунака за страдање

2. Разговор о косовском боју- суштински елементи

3. Издаја и верност до смрт у косовском боју- Вук Бранковић и Милош Обилић као парадигме

4. Пралеле између Вука Бранковића и апостола Јуде Искариотског и између Милоша Обилића и Св. апостола Јована Богослова

5. Косовски завет потврда светосавског завета

6. Заначај кнежеве жртве за познија времена туркократије- идеје о ослобођењу