Упознавање

Apathy Breakers  - Како превазићи безвољност

Мој живот

(Шта бих могао да учиним од свог живота)

Ова јединица је згодна за први сусрет средњошколаца (групе) са веронауком или новом средином , особито за оне који показују безвољниост и општу незаинтересованост.

Неопходни материјал:
1) Текстови који дају примере различитих животних прича; могу бити изабрани из лектире, публикација СПЦ, популарне штампе

2) Довољно примерака Светог писма за све учеснике/ђаке

3) Папири и оловке

Процедура је следећа:

Јединицу (радионицу) започети са анализом текстовa са различитим животним причама (то се зове студија случаја). У зависности од броја учесника, могуће их је поделити у групе (до десеторо у групи) и изложити исту причу свима или, ако је више група, онда свака дибија своју причу. Дати им 20 минута за разговор о причи (њима рећи да имају 15 минута). Ако су подељени у више група онда свака оним осталима треба да представи која је била њихова тема и о чему су разговарали током датих 15 минута.

Након разговора о тексту, учесници (ђаци) би требало да седну тако да се осећају релаксирано (на под, уколико је могуће и слично); сваки учесник (ђак) добија папир и оловку; након тога читају им се питања, једно по једно. Дати им до 5 минута да одговоре на свако питање. Када одговоре на свако питање, нека прочитају оно што су одговорили. Ваља бити спреман на најразличитије одговоре и никако их не треба осуђивати.

Јединица број 1

Анализа текстова са различитим животним причама, односно студија случаја и разговор о прочитаном - око 30 минута

Питања:

1. Шта ми је тренутно најважније у животу? Зашто? (Може им се помоћи подсећањем на родитеље, браћу, сестре, здравље, новац, каријеру, Бога, државу, нацију, Цркву....)

2. За шта милсим да ће ми бити најважније за пет година?

3. За шта мислим да ће ми бити најважније за десет година?

4. Шта ћу учинити да бих засигурно могао да остварим циљ и водим бригу о ономе што ми је најпрече?

5. Управо си сазнао да ти је девојка трудна/управо си сазнала да си трудна, одговори поново на претходна три питања имајући ту чињеницу у виду.

(Може се поставити и алтернативно питање: Управо си сазнао/сазнала да имаш СИДУ-какви су онда одговори на претходна три питања?)

6. Какви су Божији планови у вези са мојом будућношћу, питам се.

Јединица број 2

Студија случаја - око 30 минута

Питања:

1. По чему бих желео да ме људи памте када умрем?

2. По чему бих хтео да ме Бог препозна када умрем?

3. На Опелу се молимо: Вјечнаја памјат (вечна успомена)- по чему желим да ме Господ памти кроз читаву вечност?

4. Какав би натпис стајао на твом надгробном споменику? (овде могу да помогну стихови Псалама или Прича Соломонових); изабери свој епитаф.