Наставни план и програм

1. Упознавање садржаја и начина рада


Света Тројица један Бог (Бог као биће заједнице слободе,љубави)

2. Вера у Бога у Старом Завету

3. Вера у Бога у Старом Завету (обнављање)

4. Вера у Бога у Новом Завету


5. Вера у Бога у Новом Завету (обнављање)


Онтолошке последице вере у Свету Тројицу као једног Бога

6. Један Бог је Отац-конкретна личност
(библијска и светоотачка сведочанства)

7. Један Бог је Отац-конкретна личност (богословско објашњење)

8. Један Бог је Отац-конкретна личност (обнављање)

9. Исус Христос-Син Божији (библијска и светоотачка сведочанства)

10. Исус Христос-Син Божији
(сотериолошки значај Оваплоћења Христовог)

11. Исус Христос-Син Божији (антрополошки значај Овапплоћења Христовог)

12. Исус Христос-Син Божији (обнављање)

13. Свети Дух-треће лице Свете Тројице
(библијска и светоотачка сведочанства)

14. Свети Дух-треће лице Свете Тројице
(улога Духа Светога у икономији спасења до Вазнесења Христовог)

15. Свети Дух-треће лице Свете Тројице
(улога Духа Светога у икономији спасења после Вазнесења Христова)

16. Свети Дух-треће лице Свете Тројице (обнављање)

17. Тумачење вере у Свету Тројицу као једног Бога

18. Систематизација наставне теме


Стварање света ни из чега (узрок постојања света јесте Бог као личност, Божија слобода)

19. Старојелинско, философско схватање бића

20. Јединство и мноштво

21. Јединство и мноштво (обнављање)

22. Личност Оца јесте узрок постојања Божанске природе
(библијска и светоотачка сведочанства)

23. Личност Оца јесте узрок постојања Божанске природе (богословско објашњење монархије Оца, проблема субординације)

24. Личност Оца јесте узрок постојања Божанске природе (обнављање)


Својства створене природе

25. Личност и индивидуа

26. Личност и индивидуа (обнављање)


Стварање човека „по икони и подобију Божијем“ (антрополошке последице вере у Бога који је Света Тројица)

27. Хришћанство и Црква

28. Црква-истина као заједница

29. Црква-заједница будућег века

30. Православно учење о Цркви (обнављање)


Првородни грех

31. Православна иконографија као приказ есхатолошког постојања света

32. Религија или Црква

33. Религија или Црква (обнављање)


Проблем смрти (виђење овог проблема из перспективе природе перспективе личности)

34. Црква као будуће Царство-циљ историје

35. Систематизација обрађених наставних целина током године