Вера у Бога у Старом завету

Материјал ''Писар''

Библијске вештине 1


Преглед Библије и библијских цита

Циљеви: Ђаци ће моћи да: 1) кажу, на захтев, да су две главне поделе Библије на Стари и Нови Завет; 2) објасне да Стари Завет садржи историју и мудрост јеврејског народа до Исусовог времена, а Нови живот и речи Исуса Христа и Његових следбеника током првог века; 3) наброје и објасне библијске цитате.

За катихету:

Уводне и завршне молитве ће бити одељци из Писма, или адекватне литургијске молитве. Првих неколико часова, имајте Библију са јасно означеним почетком и крајем читања. Замолите ђака да чита гласно. Након часа проналажења цитата, ђаци ће користити предстојеће време да нађу уводне и завршне одељке.

У уводу ове лекције, ђаци треба да кажу за шта они верују да је важно знати о Библији. Ако ђаци имају питања за која осећате да нисте квалификовани да одговорите, забележите их како курс тече, "Често постављана питања" ће бити представљена за дискусију у разреду.

Радни листићи 

Део плана лекције је  да упозна ђаке са два завета у Библији, и библијским цитатима. Обезбеђен је помоћни материјал, "Библијске вештине 1 - радни листић"

Необавезна страница Водич за учење је понуђена за сваки час. Испит је понуђен након сваких 6 лекција. Ђаци могу радити заједно и консултовати своје белешке да заврше Водич за учење. Заједно проверите одговоре.

 

Позадинско читање (Директни цитати)

Библија: Веза Бога и света

Вера православне Цркве је да Библија, као божански инспирисана Реч Божија у речима људским, не садржи ни формалне грешке ни унутрашње контрадикторности у погледу везе између Бога и света. Може бити споредних неподударности несуштинског карактера у Библији. Али вечна духовна и доктринарна порука Божија, представљена у Библији на многе различите начине, остаје савршено доследна, аутентична и истинита" (Хопко, Библија и Црквена историја 4)

Црква даје значење Библији

"Библија живи у Цркви. Она у Цркви постаје жива и има најдубље божанско значење за оне који су чланови Богом успостављене заједнице, у којој Он обитава, и којој, кроз Своју Реч и Дух, даје Себе самог за учествовање, заједницу и вечни живот. Ван целовитог живота и искуства заједнице вере, која је Црква Христова, "столп и утвержденије истини" (1.Тим. 3:15) нико заиста не може разумети и тачно интерпретирати Библију.

"И ово прво знајте да ниједно пророштво Писма не бива по личном тумачењу. Јер никад пророштво не настаде човечијом вољом, него покретани Духом Светим говорише свети Божији људи. (2.Пт. 1:20) (Хопко, Библија и црквена историја, 7)

 

Стари Завет

"Старозаветни записи израиљског народа остају заувек као Реч Божија за све који верују у Бога и желе да знају Његову божанску Истину и чине Његову божанску вољу." (Хопко, Библија и црквена историја, 3).

ПЛАН ЛЕКЦИЈЕ

Отварање

Сваког часа наше уводне и завршне молитве ће бити стихови из Писма. За неколико недеља, бићете спремни да нађете ове стихове. Ове и следеће недеље означићу стихове и неколико њих ћете прочитати наглас. (Узмијте Библију, означено читање Лк.1:1-4, а студенте уведите са, "Читање јеванђеља по Луки, глава 1, стихови 1 до 4."). Окупите се око иконе у углу и станите да чујете читање из Јеванђеља.

Увод

Потребно: индекс картице, оловке, Библије, огласна табла и прибадаче, ИЛИ плакат и лепак, "Библијске вештине 1, Увод, визуелна помоћ. Користите визуелну помоћ да направите 3 категорије за постер или огласну таблу: Библија, Стари Завет, Нови Завет. Оставите испод последње две за дефиницију визуелне помоћи, која ће бити постављена након постављања индекс картица. Види пример. Ове године се удубљујемо у Библију, и Стари и Нови Завет. Да би почели, дискутујмо о Библији користећи ваша размишљања. За ово вежбање можете радити сами или у паровима. Ја ћу вам дати неке индекс картице да запишете коментар или питање о Библији, једно по картици. Један од начина да почнете је да замислите да уводите о Библији некога ко ништа не зна о јудаизму или хришћанству. Кад завршите картицу, подигните руку и ја ћи их покупити.

(Погледајте ђачке коментаре кад скупите картице. Одвојте оне које бележе следеће: 1) Стари и Нови Завет 2)Јудаизам, 3)Јеванђеља 4)Апостоле 5) Исуса 6) 10 заповести. Ове поставите прве. Ако је могуће, користите огласну таблу за три дела, "Библија", "Стари Завет", "Нови Завет". Док читате сваку картицу, питајте студенте у коју категорију треба да иду, и тамо је поставите. На крају, питајте студенте да дефинишу Стари и Нови Завет, поставите дефиниције; проверите да ли су јасне ђацима.

Радни листић

(Потребно: Библијске вештине 1) Прочитајте секције 1 и 2 наглас. Радите заједно да одговорите на прво питање треће секције. Нека студенти заједно попуњавају друге празнине. Проверите одговоре. То су: Јн.1:1-2, Лк.2:10, Мк.глава 16, стихови 1-6, књига Постања, глава 2, стих 3. Одговори са стране су : Стари Завет, и Нови Завет.)

 

Водич за учење

(Ако користите водиче и испитивања:) Ове године ћемо обновити сваку лекцију комплетирањем странице водича за учење. Можете заједно ово завршити. (Погледајте циљ часа за одговоре на питања. Проверите њихове одговоре.)

 

Затварање

(Узмите Библију, означену на Лк.1:4-10, и означену за читање студената које ћете увести са, "Читање из Јеванђеља по Луки, глава 1, стихови од 4 до 10") Хајде да се окупимо око Јеванђеља поново, настављајући причу о рођењу Јована Крститеља.

Библија: Стари Завет- садржи историју и мудрост јеврејског народа до Исусовог времена; Нови Завет-садржи живот и речи Исуса и његових следбеника током првог века.

Радни листић (одговори)

 

БИБЛИЈСКЕ КЊИГЕ

Библија се дели на 2 завета, звани "Стари" и "Нови". Реч "завет" не користимо често; она долази од речи "сведочити."

Исус је рођен међу јеврејским народом. Стари Завет садржи историју и мудрост јеврејског народа до Исуса. Пошто је Бог припремио посебан народ да приме Његовог Сина, и ми смо следбеници Његовог Сина, Стари Завет је такође и наша историја и мудрост.

Нови Завет садржи живот и речи Исуса и његових следбеника током првог века. Нови Завет почиње са 4 књиге Јеванђеља, Матеј, Марко, Лука и Јован.

Сваки се састоји од неколико књига. Свака књига има главе. Главе чине нумерисане фразе и реченице.

Разумевање библијског кода

Вековима, људи су наводили Библију користећи библијске цитате. Цитат је тип шифре који вам омогућава да нађете где се у писаном делу налази одељак. Ево примера библијског цитата: МАРКО 3:1-5.

Ово нам говори да тражимо у Јеванђељу по Марку, глава 3, стих 1 до 5.

Ево другог: Лука 2:4. тиме говоримо: Јеванђеље по Луки, глава 2, стих 4.

"Кодирање и декодирање"

За бројеве 1 и 2, "кодирај", или пиши као библијске цитате. За бројеве 3 и 4, "декодирај", или пиши речима које користиш кад објашњаваш библијски цитат.

1. Јеванђеље по Јовану, глава 1, стихови 1 и 2.___________________

2. Јеванђеље по Луки, глава 2, стих 10.___________________________

3. Марко 16:1-6_______________________________________________

4. Постање 2:3________________________________________________

(десно) "Не мислите да сам дошао да укинем Закон или Пророке. Нисам дошао да укинем него да испуним." Исус (Мт.5:17)

Главне две поделе Библије

Живот и речи Исуса и његових следбеника се налазе у ________Завету.

Исус је рођен у јеврејском народу. ________Завет садржи његову историју и мудрост.

Погледајте у Табелу садржаја да видите где се налазе књиге ових завета. Који завет је већи?

Преглед Библије и библијских цитата

Одговори целим реченицама.

1. Које су 2 главне поделе Библије?

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Шта је Стари Завет?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Шта је Нови Завет?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Шифрујте цитат, Јеванђеље по Луки, глава 6, стих 4.

_____________________________________________________________________________________

5. Дешифрујте: Мт. 5:1-10

 

____________________________________________________________________________________