Вера у Бога у Новом завету

Библијске вештине 2

 

Проналажење библијских цитата и програмски увод

Циљеви:

 

Брзи преглед лекцијe

 

Ђаци ће бити упознати са концептом Писара, и моћи ће да 1) идентификују елементе на страници Библије, 2) нађу библијски цитат, 3) изјаве, на захтев, да су 4 књиге Јеванђеља Матеј, Марко, Лука и Јован.

У делу радни листић ђаци ће бити упознати са Писарем. Научиће и како да пронађу библијски цитат. Ако користите Библије различитих издавача, од помоћи је да се ангажује одрасли који разуме елементе странице Библије за свака три студента да им помогне са овим вежбањем.

Неколико ствари треба имати на уму кад помажете ђацима да пронађу библијске цитате. Вечина Библија не преноси само текст на свакој страници, него и фусноте и унакрсне референце. Ђаци треба да препознају ове секције ван основног текста. У додатку, фуснота и бројеви унакрсних референци/слова се такође појављују у тексту и могу бити помешани са бројевима стихова. Најзад, издавачи Библије означавају број главе и стиха различито. Двострани радни листићи наводе студенте да виде различите елементе користећи страницу из Православног проучавања Библије; у сваком случају, треба да виде поменуте како се појављују у Библији коју користе. Не задржавајте се на овим темама; циљ њиховог увођења сада је да помогне ђацима да избегну конфузију кад гледају библисјке цитате.

 

Библијски преводи се разликују, и студенте ће то заинтригирати. Често се може добити увид поређењем текста. (Напомена: Православно проучавање Библије користи италик за речи које нису могле бити прецизно преведене.)

За катихету

 

Позадинско читање

(Директно навођење из поменутих извора)

Четири писца Јеванђеља

 

"У Предању православне Цркве, традицији често израженој у црквеној иконографији, 4 јеванђеља се представљају сликама "4 жива бића" библијске апокалипсе, лав, во, човек и орао, са уобичајеном интерпретацијом која Матеја повезује са човеком, Луку са волом, Марка са лавом и Јована са орлом. (Језекиљ 1:10, Откривење 4:7) Четири Јеванђеља, узета заједно, али свако са својим јединственим стилом и формом, заувек остаје као средиште писане речи Православне Цркве." (Хопко, Библија и Црквена историја, 33)

Погледајте следећу страницу за извод из православног проучавања Библије које објашњава наша виђења читања Писма.

 

Отварање: (Потребно: Библија, означена на читању Лука 1:11-14)

Увод: Кратак преглед претходне лекције.

 

Радни листић: (Потребно: странице Писара 1-4 за ђаке, родитељска помоћ, свеске, оловке, копије радног листића;
Побољшање лекције: Шифровање и дешифровање библијских цитата.

 

Водич за учење: Одговори на питања се налазе у циљу лекције.

Затварање: (Потребно: Библија означена за читање Лк.1:14-20.)

 

Како читати Библију
"Писмо представља кохерентну целину. Оно је богонадахнуто и људски изражено. Оно даје ауторитативно сведочанство Божијег откривења Себе у творевини, у оваплоћењу Речи, и читавој историји спасења, и као такво изражава реч Божију на људском језику. Знамо, прихватамо и интерпретирамо Писмо кроз Цркву и у Цркви. Наше приближавање Библији је израз послушности.

 

Речи Писма, док се односе на нас лично, истовремено се односе и на нас као чланове заједнице. Књига и Црква нису одвојене.

Међузависност цркве и Библије је евидентна на најмање 2 начина. Прво, ми примамо Писмо кроз и у Цркви. Црква нам говори шта је Писмо. У прва три века хришћанске историје, дуготрајан процес прегледања и провере је био потребан да би се направила разлика између оног што је аутентично "канонско" Писмо, које носи валидно сведочење о Христовој личности и поруци, и оног "апокрифног", можда корисног за учење, али не и прописни извор доктрине. Тако да је Црква одлучила које књиге чине Канон Новог Завета. Књига није део Светог Писма забог било које партикуларне теорије о њеном настанку и аутору, него зато што је Црква третира као канонску.

Друго, ми интерпретирамо Писмо кроз и у Цркви. Ако је Црква та која говори шта је Писмо, исто тако и Црква је та која говори како се Свето Писмо разуме. Пришавши Етиопљанину док је читао Стари Завет у својим колима, апостол Филип га је питао, "Разумеш ли шта читаш?"

"Како бих могао," одговорио је Етиопљанин, "ако ме ко не упути?" (Дела 8:30,31)

Његова потешкоћа је и наша. Речи Писма нису увек самообјашњиве. Библија има чудесну основну једноставност, али кад је детаљно проучавате може се показати као тешка књига. Зато се Бог обраћа директно срцу сваког од нас током нашег читања Писма-као што каже св.Тихон; наше читање је наш лични дијалог са самим Христом-али нам треба и водич. А наш водич је Црква...

Ми лично читамо Библију, али не као изоловани појединци. Не кажемо "ја" него "ми". Ми ћитамо као чланови породице, породице Православне католичанске Цркве. Читамо у заједници са свим члановима Тела Христовог у свим деловима света и у свим генерацијама свих времена. Ово је саборно или католичанско приближавање Библији...

Црквени начин читања Библије је на овај начин и литургијски и патристички.

Православље даје предност пре синтетичком него аналитичком ерминевтичком стилу, сагледајући Библију као повезану целину, са Христом свуда као споном јединства.

Тумачењем Старог Завета у светлости Новог, и Новог у светлости Старог-као што нас Црква и подстиче да радимо-откривамо како целина Писма налази своју тачку конвергенције у Спаситељу.

Православље у великој мери користи ове "типолошке "методе тумачења, при чему се "типови" Христа, знакови и символи Његовог рада, откривају кроз Стари Завет...стена из које је потекла вода у дивљини Синаја (Излазак 17:6; Бројеви 30:7-11) је исто символ Христа (1.Кор. 10:4)

Све је повезано. По речима оца Александра Шмемана, "Хришћанин је онај који где год погледа види Христа, и радује Му се."

 

План лекције
Отварање
Узмите Библију, отворену на читању Лука 1:11-14, и означену за читање студената почевши са, "Читање из Јеванђеља по Матеју, глава 3, стихови од 1 до 11. Окупимо се око иконе у углу и станимо да чујемо читање из Јеванђеља.
Увод
Прошле недеље смо имали први час о библијским вештинама. Ко може да понови једну ствар од оног што смо научили? (Допустите да одговоре.) Данас ћемо наставити са библијским вештинама и учићемо о програму који ћемо користити ове године, "Писар."

 

Радни листић

 

 

Узмите страницу са насловом програма и први примерак. Прочитајмо наглас назив странице...(Дозволите одговоре:) Да ли бисте били Христов ученик да сте живели пре 2000 год? Зашто, или зашто не? Да ли вас изненађује што можемо пронаћи везу са Исусом у Старом Завету? Да ли знате неку?

Шта је посао Писара? (Он осветљава оно што је испричано; трага за везом између дневних новости и Старог Завета. Писар-књижевник је проучавалац Старог Завета.) Окрените следећу страницу и прочитајмо је гласно...Како се у овом програму назива књижевник? (Јона.) Ко је Малахија? (Издавач Библијских времена.) Погледајте последњи параграф. (Дозволите одговоре:) Поменута је мудрост. Шта је по вашем мишљењу мудрост, и по чему је иста, а по чему се разликује од интелигенције? Зашто је важна историја испричана у Старом Завету? Књижевник је то написао пре 2000 година. Да ли је Стари Завет још увек оруђе Божије којим нам се данас обраћа?

(Покажите предњи и задњи део примерка 1.) Следеће недеље прочитаћемо вести из примерка 1, и Јонин коментар. Сада ће нам требати нешто времена да практикујемо библијске вештине. (Извадите Библијске вештине 2, Радни листић, страна1. Издавачи нуде много материјала на страницама Библије. Овај радни листић показује 4 црвене стрелице које указују на локације у кутији десно. Узмите елементе у једном тренутку, пошто ђаци идентификују тај елемент у Библији коју користе. Одговори су: број странице, наслов књиге и последњи стих на страници (или први стих ако он показује на левој страни-слично пракси телефонских именика, или речника), унакрсне референце, и фусноте.)

(Узмите Библијске вештине 2, Радни листић, страница 2. Нека ђаци ураде шифровање и дешифровање, и провере своје одговоре. Прочитајте "Налажење библијских одељака", и нека ђаци раде у пару доњу секцију "Напишите прве три речи.." Одговори су: 1. "Чули сте," 2. "Добро дрво", 3."Онда је мислио," 4. "И јеванђеље," 5. "И анђео," 6. "Сада Пасха.")

 

Водич за учење
Поделите Водич за учење. ђаци могу заједно одговарати на питање. Проверите тачност одговора, који се налазе у Циљу часа

 

 

Затварање
Нека Библија буде означена на Лк. 1:14-20. Окупите студенте у угао где је икона. Замолите студенте да читају гласно.) Наше завршно читање се наставља уводним читањем. О чему је било уводно читање? Прочитајмо сада.

 

 

Шифровање и дешифровање

 

Шифровање: Јеванђеље по Матеју, глава двадесет и пет, стих један._________________________

Дешифрујте писањем речи које бисте изговорили за: Јн 4:6-7

____________________________________________________________________________________

 

 

Проналажење библијских одељака
Важно је знати како пронаћи одељак из Библије. Погледајмо како се то ради. Ево библијске референце: МАРКО 3:1-5. Ово нам говори да тражимо Јеванђеље по Марку, главу 3, стихове од 1 до 5.

 

 

Прво одредите како ваша Библија идентификује бројеве глава, а онда бројеве стихова. Приметите и да наслов сваке странице показује почетак и/или крај стиха за ту страну.

Да нађете одељак, користите табелу садржаја и окрените страну где почиње Јеванђеље по Марку. Погледајте на врх страница да лоцирате главу, а затим и стих.

 

Напишите прва 3 стиха....

 

1. Матеј 5:27___________________________________________________________

2.Матеј 7:18____________________________________________________________

3. Марко 11:17__________________________________________________________

4. Марко 13:10___________________________________________________________

5. Лука 1:19______________________________________________________________

6. Јован 6:4_______________________________________________________________

 

Запамтите....Јеванђеља=Матеј, Марко, Лука, Јован

 

Водич за учење

Преглед Библије и библијских цитата

Одговорите целим реченицама.

1. Како се називају 4 књиге које зовемо Јеванђеља?

 

________________________________________________