Један Бог је Отац – конкретна личност (библијска и светоотачка сведочанства)

Аутори: Радомир Маринковић, Душко Максимовић

 

Школа / разред

                          II

Наставник

 

Наставна тема

Онтолошке последице вере у Свету Тројицу као Једног Бога

Наст. јединица и број часа

[6.]Један Бог је Отац – конкретна личност (библијска и светоотачка сведочанства)

Тип часа

Обрада новог градива

Облик рада

Индивидуални, фронтални

Наставне методе рада

Метод усменог излагања и дијалошки метод

Образовно-васпитни циљеви часа

Указати на библијска и светоотачка сведочанства о Богу као Оцу – првом лицу Свете Тројице.

Развијање свести да је човек као једина личност у створеној природи носилац постојања читаве природе, слично Божанском начину постојања где је личност носилац постојања Божанске природе. Од човека и његовог односа према Богу зависи постојање створене природе.

Наставна средства

Табла, креда, икона (Света Тројица, Богојављање), текст (Нови Завет)

Литература

1. Мидић, Игњатије, Православни катихизис за I и IIразред средњих школа, Београд, 2002.

2. Пено, Здравко, Катихизис – Основе православне вере, Никшић, 2002.

3. Зизиулас, Јован, Догматске теме, Нови Сад, 2001.

4.Свети Григорије Богослов, Сабрана дела 1, Београд 2004.

Ток часа

 

Уводни део (5-10 мин.)

Уписивање часа.

Молитва Господња.

Упознавање ученика са темом.

Наставник проверава знање ученика стечено на претходном часу:

-Ко је „Син човечији“ ?

-Како је Господ наш Исус Христос називао Бога ?

-Како се Господ Бог представио Мојсију ?

Централни део (25-35 мин.)

Дакле, као што смо већ нагласили, за разлику од религијског и философског схватања Бога, хришћанска вера јесте вера у једнога Бога – који се као такав открио најпре преко старозаветних праведника и пророка, а затим и кроз Свога Сина, Господа нашег Исуса Христа. Бог се открива као Личност, односно као заједница Три Личности – Света Тројица.

Из свих јављања Бога у свету ми јасно видимо да библијски Бог јесте Један, али да није сам (прочитати Библијска сведочанства). Веру у Свету Тројицу Црква је формулисала на прва два Васељенска Сабора – у Никеји (325.год.) и Цариграду (381.год.). На овим Саборима Свети Оци су донели Символ Вере којим је исказана правилна вера у Оца и Сина и Светога Духа, као и вера у целокупну Божију делатност, од стварања света до увођења у живот вечни, које ће се остварити на крају историје. (издиктирати Символ Вере*)

Након тога прочитати светоотачка сведочанства.

*ако дозволи време, укратко испричати о Васељенским Саборима

Завршни део часа (5 мин).

Рекапитулација.

Домаћи задатак:

Научити и протумачити први члан Символа Вере.

Радни изглед табле

Један Бог је Отац – конкретна личност

 

Никео-цариградски символ вере

Верујем у једнога Бога Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог...