Исус Христос-Син Божији (библијска и светоотачка сведочанства)

Материјал ''Писар''
Примерак 5: Христова необична тврдња; Размислимо шта све знамо о Месији

Примерак 5

Брзи преглед лекције

Отварање: (Потребно: Нови радни листић за уводне и завршне молитве. Библија означена на Исаија 2:1-3) Ђациће наћи и означити уводне и завршне молитве док чекају да час почне.

Увод: Прегледајте неколико питања са испита.

Радни листић: (Потребно: испити јединице 1, оловке за наглашавање, Примерак 5, „Резиме примерка 5“, копије „Православног света“)

У наставку, погледајте радни листић „Резиме“ и обележите своју копију примерка 5 према оном што Ђацитреба да знају.

Појачање часа: „Резиме вести“ попуните празнине, и „Упореди/супротстави“ Исуса са Месијом.

Православни свет: Наш Господ

Морално/верско питање: /

Водич за учење: Необавезно. Одговори на питања се налазе у циљу часа.

Затварање: (Потребно: Библија означена на Матеј 7:13-14).

Важни библијски одељци:

Исус у синагоги, Матеј 4:16-30

Саул, 1.Самуилова 9-11 (и Самуило се води као цар)

Јелисеј, 2.Самуилова 2:19-25

Арон, Бројеви 17:1-10

Кир персијски, Исаија 44:28-45:1

Давид, 1.Самуилова 16:1-13

1.Самуилова 17, многе друге

 План лекције

Отварање

(Ђацитреба да буду спремни да читају заједно. Нека 1 Ђакчита наглас, почевши са: „Читање из књиге _____, глава ____, стихови ___ до ___.“) Окупимо се око иконе у углу и станимо да чујемо читање из Библије.

Увод

(Ако сте изабрали да урадите Водиче за учење и испите:) Колико вас је испит спремало са родитељима? Молим Вас отворите своје свеске да видим њихове потписе. (Прегледајте странице свески.) Ако не урадите нека питања, имаћете прилику да поправите. (Прегледајте испитна питања и било шта што може бити проблематично. Онда узмите испите. Можете тражити да Ђаципрегледају једни другима, или урадити то након часа. Ђацимогу положити и ако немају 4 питања.)

(Ако не радите испит: ) Да почнемо час, желим да размислите о томе шта је Исус чинио док је био на земљи-испричајте ми своје омиљене приче о Исусу. (Дозволите одговоре. Док Ђациразмењују, забележите глаголе (нпр. проповеда, лечи, итд) на табли.)

Радни листић

(Узмите примерак 5, и оловке за подвлачење. Гласно прочитајте страницу.)

Појачање часа: Хајде да видимо колико се сећате прочитаног. Можете радити самостално или у паровима, и вратити се на своје читање. (Одговори на резиме: Исус је прочитао одељак из Исаије који се јасно односио на Месију: „ Дух Господњи је на мени; зато ме помаза да благовестим сиромасима; посла ме да исцелим скрушене у срцу, да проповедам заробљенима да ће бити пуштени и слепима да ће прогледати...“ Онда је рекао људима, „Данас се испуни ово Писмо у ушима вашим.“ Другим речима, Исус је тврдио да је Месија!

Исус је рекао да је он онај, Месија, о коме је говорио пророк. Реч „месија“ једноставно значи „помазан“. Највећи помазани је био цар Давид. Давид је био пастир. Израелци су знали да ће доћи други Син Давидов. Биће јак и снажан. Бринуће о свом народу и учиће их путевима Господњим. Вратиће славу и величину Израелу.

Упореди: (Радите на овом заједно. Ђацимогу одговорити на коначно питање по свом мишљењу.)

Православни свет (Прочитајте заједно.)

Морално/верско питање: /

Писар: Записивање: Ђацитреба да запишу „Исус“ и „Месија“.

Водич за учење (Необавезно.) Проверите одговоре.

Затварање (Окупите се око иконе у углу. Нека Ђаципрате док један чита наглас.)

Позадинско читање (Директни цитати из наведених извора)

Исаијино пророштво  Исаија говори о помазивању Христа Светим Духом. Дух Господњи силази на Исуса приликом Његовог крштења (3:22) Исус ће донети дугочекане благослове јеврејском народу, као пророштво Исаијино. (ПСБ фуснота на Луку 4:18)

Исус, Један од њих самих  Они су се чудили Његовим речима, али нису могли да верују да Исус, њихов познаник из села може бити Месија. (ПСБ фуснота на Луку 4:18).

Петров говор--Дела 2:22-39  Оне који су слушали Петра њихов говор је такао у срце јер су разумели шта говори. Скоро половина Петрове поруке је цитирање Писма где се обећава Месија. Чињеница да је Исус Христос Господ је надвладала. (ПСБ фуснота на Дела 2:37).

Преглед вести. Попуните празнине.

Исусов необични захтев и „Размотримо шта знамо о Месији...“

Исус је прочитао одељак из Исаије који се јасно односи на Месију: „ Дух Господњи је на мени; зато ме помаза да ___________ сиромасима; посла ме да __________ скрушене у срцу, да проповедам заробљенима да ће бити пуштени и слепима да ће прогледати...“ Онда је рекао људима, „Данас се испуни ово Писмо у ушима вашим.“ Другим речима, Исус је тврдио да је Месија!

Исус је рекао да је он онај, Месија, о коме је говорио _________. Реч „месија“ једноставно значи _________. Највећи помазани је био цар Давид. Давид је био пастир. Израелци су знали да ће доћи други Син Давидов. Биће јак и снажан. Бринуће о свом народу и учиће их путевима Господњим. Вратиће славу и величину Израелу.

 

Упореди и супротстави

      Исус                                        Месија

Да ли мислите да је у ово време Писар мислио да је Исус Месија? Зашто, зашто не?

Православни свет

Наш Господ

Пре само неколико векова, у многим земљама, владар, или господар, је био једини коме се служило, и једини који је имао моћ да одреди да ли ћете живети или умрети.

На нашем крштењу, прихватамо Исуса као нашег Господа. Схватамо да наш целокупни живот зависи од њега. На фотографији, детету се одсеца део косе као део крштења. То символизује послушност и жртву-да крштењем знамо да морамо слушати Х учења, чак и када се захтева жртва. То значи да не можемо у свакој прилици да идемо заједно са гомилом.

Да би ушли у Царство Божије, Христос је учио да морамо „ући на уска врата; јер су широка врата и широк пут што воде у пропаст“ (Матеј 7:13)

Литругијски линк: „Господе, помилуј“

„Уђите на _________ _________која воде у живот.“

Водич за учење

Исусов необични захтев и „Размотримо шта знамо о Месији...“

Одговорите комплетним реченицама.

1. Према пророштву Исаијином, која су их 2 Исусова дела испунила?

___________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Шта значи реч „месија“, и зашто се односила на израелске цареве?

___________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Попуни празнине:

„Уђите кроз _________________ ________________ која воде у живот.“