Исус Христос-Син Божији (обнављање)

Латински језик

Публије Вергилије Марон - Вергилијева четврта еколга најављује рођење детета које ће означити почетак новог доба; средњовњковне расправе о томе да је ова песма месијанског карактера (видети у: Милан Будимир-Мирон Флашар, ''Преглед римске књижевности'', Београд 1995)