Исус Христос-Син Божији (обнављање)

Материјал ''Писар''

Први тест

Одељак А. Тачно или Погрешно? Заокружите Т или П.


Т П 1. Реч "Месија" значи "помазаник". 
Т П 2. Четири обележја Цркве су: Једна, Света, (Саборна)Католичка и традиционална 
Т П 3. Реч "Евхаристија" значи "Захваљивање". 
Т П 4. Мојсије, Исус су припремили у пустињи ћурку за своје следбенике. 
Т П 5. Фраза из Свете Литургије, "Ви од Ваших сопствених," значи "Морате дати нама све ствари, чак и пшеницу за овај хлеб, не можемо вам понудити ништа осим онога што сте нам Ви првобитно дали. " 
Т П 6. Исус је рекао, "Ја сам хлеб са Небеса."

Одељак Б. Подударања. Изрази у колони 1. Нека се комлетирају у колони 2. Напишите слово од израза које ће да употпуни сваку изјаву. 

 

Колона 1.

7. ____ улога пророка А. је била испуњена када је Исус подарио вид слепима и проповедао сиромасима.

 

8. ____ пролазак кроз уска врата Б. био је како би позвао људе да се врате Богу.


9. ____ пророчанство Исаије Ц. Који води у живот.

 

Одељак В. Дајте кратак одговор користећи комплетиране реченице.


10. Стари Завет је почивао на уверењу да је Царство Божије, значило трансформацију живота, оваквог какав сада познајемо, а да ће се то једноставно десити. Каква су то два Исусова учења о Царству Божијем? 
_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________

 

 


11. Која је највећа Заповест? 
_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________


Одељак Г. Упоређивање. Делови Старог Завета се пореде са оним деловима Новог завета у којима Старозаветни добијају своје испуњење. Напишите упоредне реченице

 


Колоне 1. Колона 2. 

 

12. ____ Божје моћи над природом у Псалама А. Исус је разделио хлеб мноштву.


13. ____ Мојсију је дата мана током егзодуса Б. Исус лечи слепе, и проповеда сиромашнима.

14. ____ Исаијино пророчанство, "Дух Ц. Исус смирује олују (невреме). 
Господњи силази на мене . . . "


Решења теста

Одељак А. Тачно или Погрешно? Заокружите Т или П.

 


Х П 1. Реч "Месија" значи "помазаник".


Т Х 2. Четири обележја Цркве су: Једна, Света, Католичка (Саборна) и традиционална 
Х П 3. Реч "Евхаристија" значи "Захваљивање".

 

Т Х 4. Мојсије, Исус су припремили у пустињи ћурку за своје следбенике.


Х П 5. Фраза из Свете Литургије, "Ви од Ваших сопствених," значи "Морате дати нама све ствари, чак и пшеницу за овај хлеб, не можемо вам понудити ништа осим онога што сте нам Ви првобитно дали. "


Х П 6. Исус је рекао, "Ја сам хлеб са Небеса."

 Одељак Б. Подударања. Изрази у колони 1. Нека се комлетирају у колони 2. Напишите слово од израза које ће да употпуни сваку изјаву.

 


Колона 1. Колона 2.

7. Б Улога пророка А. је била испуњена када је Исус подарио вид слепима и проповедао сиромасима.

 

8. Б Пролазак кроз уска врата Б. био је како би позовао људе да се врате Богу.


9. А Пророчанство Исаије Ц. Који води у живот..

 


Одељак В:

Дајте кратак одговор користећи комплетиране реченице.


10. Стари Завет је почивао на уверењу да је Царство Божије, значило трансформацију живота, оваквог какав сада познајемо, а да ће се то једноставно десити. Каква су то два Исусова учења о Царству Божијем? 

1.) Исус је учио да је Царство Божије треба да има приоритет у нашим животима, и 2.) Ми би требали да будемо про-активни у тражењу Царства Божијег.

 

11. Која је највећа заповест? 

Љуби Господа Бога свога свим срцем, свом душом својим, свим умом својим, и свом снагом својом. И требали би љубити ближњега свога као самога себе.

Одељак Г

 Делови Старог завета се пореде са деловима из Новог завета у којима Старозаветни добијају своје испуњење.  Повежите одговарајуће реченице:

Колона 1. Колона 2. 

12. Ц Божје моћи над природом у Псалама А. Исус је разделио хлеб мноштву.


13. А Мојсију је дата мана током егзодуса Б. Исус лечи слепе, и проповеда сиромашнима.

14. Б Исаијино пророчанство, "Дух Ц. Исус смирује олују (невреме). 
Господњи силази на мене . . . "