Личност Оца јесте узрок постојања божанске природе

Психологија


Психологија личности; теорија личности (погледај шта о овоме пише у уџбенику психологиј