Личност и индивидуа

Српски језик и књижњвност

 

Просветитељство (Велика сеоба Срба),

Доситеј Обрадовић- живот и дела

 

1. Примање барока код Срба од средине 18. века- нова црквена уметност

2. Доситеј Обрадовић као типичан представник просветитељства- величање здравог разума као највишег критеријума сазнања

3. Доситејев живот и дела- кључни моменти (монашње, напуштање манастира, путовања, смрт...)

4. Доситејева критика одређених појава у Српској цркви и манастирима

5. Доситејева просветитељска делатност (отварање школа) и  сарадња са устаницима (од 1804.)

6. Одговор Српске цркве на  Доситејеву критику

7, Став Цркве према просветитељству