Црква - истина као заједница

Српски језик и књижевност

Лаза Костић:

Santa Maria della Salute

. Дефиниција речи Црква

2. Разговор о појмовима истине и заједнице

3. Разговор о појмовима промењивости и непромељивости

4. Повезаност непромењивости и истинитости

5. Заједница са Богом (љубав) једина истина (непромељивост) овог промењивог створеног света

6.. Природа Цркве- Богочовечански организам

7. Учешће човека у Богочовечанском организаму- потрага за (непромењивом) љубављу као темељем љуског бивствовања

8. Препознавање ових момената тражења љубави у песми Santa Maria della Salute

9. Мотиви покајања у песми Santa Maria della Salute и њихова паралела са сродним мотивима у Псалтиру
 

Психологија:
 

Чиниоци социјализације

Мотивација - друштвени мотиви - тежња човека да буде у заједници са другим људима