Црква - заједница будућег века

Српски језик и књижевност

Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци

 

1. Проблематика привремоности (пралзности) људског живота

2. Човеково немирење са таквим стањем- туга и бол због губитка ближњих

3. Туга и бол због губитка искуство свих људи

4. Покушаји рационалног помирења човека са феноменом смрти- природни процеси,  ланац исхране, реинкарнација, космички живот- Светска душа, бесмртност- неуништивост душе, кружење енергије и материје у природи...

5. Основни мотиви из песме  Ђулићи увеоци

6. Песников бол због смрти- Не сме нам умрети

7. Хришћански став о смрти- превазилажење смрти кроз заједницу са Богом

8. Повезаност (поистовећивање) заједнице са Богом (Цркве) и вечнога живота

9. Есхатолошко стање ствари- чекам васкрсење мртвих и живот будућег