Превазилажење смрти као плод личне заједнице Бога и Човека у Христу

Српски језик и књижевност

Иво Андрић, На Дрини ћуприја - мост као симбол човекове тежње за бесмртношћу.