Исус Христос као нови Адам

Српски језик и књижевност

Б. Станковић, Нечиста крв, Коштана - Митке (Коштана) и Софка (Нечиста крв) као жртве хипокризије једног друштва; Нови Адам је онај који укида сваку хипокризију