Исус Христос као Нови Адам

Аутори: Радомир Маринковић, Душко Максимовић

 

Школа / разред

                         III

Наставник

 

Наставна тема

Исус Христос као нови Адам и начелник све твари

Наст. јединица и број часа

[12.]Исус Христос као Нови Адам

Тип часа

Обрада новог градива

Облик рада

Фронтални

Наставне методе рада

Метод усменог излагања и дијалошки метод

Образовно-васпитни циљеви часа

Објаснити значај Оваплоћења и сједињења божанске и човечанске природе у Христу.

Развијање свести да постојање човека и свет зависи од заједнице са Христом.

Наставна средства

Табла, креда, икона (Исус Христос, Стварање Адама), фотографија (Човек), текст (Библија)

Литература

1. Мидић, Игњатије, Православни катихизис за III и IVразред средњих школа, Београд, 2002.

2. Пено, Здравко, Катихизис – Основе православне вере, Никшић, 2002.

3. Алфејев, Иларион, Тајна Вере – Увод у православно догматско богословље, Краљево, 2005.

Ток часа

 

Уводни део (5-10 мин.)

Уписивање часа.

Молитва Господња.

Символ Вере (или Благодарствени акатист).

Упознавање ученика са темом.

Наставник проверава предзнање ученика:

-Које су последице Првородног греха ?

-На који начин свет може да постоји вечно ?

Централни део (25-35 мин.)

Прочитати: Римљанима 5

Христос је нови Адам зато што је у њему целокупна природа поново нашла своју заједницу с Богом. Оно што први Адам није учинио, учинио је Христос као Нови Адам. У Христовој личности створена природа постоји као савршен човек, тј. створена природа је обожена зато што је њен начин постојања личност Сина Божијег. Речју, Исус Христос је савршени човек зато што је његова личност личност Сина Божијег. Зато је Господ Исус Христос једини посредник између створене природе и Бога. Створена природа и сви људи не могу имати заједницу с Богом и остварити бесмртно постојање осим преко Христа и у Христу који је постао човек.

Својим рођењем као човек и целокупним својим животом, као и својом смрћу, а пре свега својим васкрсењем, Христос је поставио нови почетак у историји света. Христос је као човек своју слободу изразио као љубав према Богу Оцу и према целокупној творевини, показавши на тај начин нама људима да је љубав као заједница с Богом извор бесмртности за нас и целу природу. То је потврђено тиме што је Бог Отац Духом Својим васкрсао Христа из мртвих "трећега дана" од његове смрти.

Христос је и потпуни Бог, Син Божији, а не само човек. То је показао целокупни његов живот на земљи, јер све што је чинио, чинио је слободно, "као онај који власт има". На крају то је показало Христово васкрсење из мртвих. Христос је и требало да буде Бог по природи, јер је на тај начин створена природа у Христу сједињена са Богом. Само као Богочовек, Христос је једини посредник између Бога и створене природе и спаситељ света, тј. истинити, Нови Адам. На овај начин Христос је постао икона нашег вечног постојања у есхатону када ће се догодити васкрсење мртвих и вечни блажени живот оних који су се сјединили с Христом.

Завршни део часа (5 мин).

Рекапитулација.

Домаћи задатак:

Прочитати Мт 28.

Радни изглед табле

Исус Христос као Нови Адам

 

«Јер како по Адаму сви умиру, тако ће и по Христу сви оживети.» (1Кор 15,22)

Дјева Марија-Нова Ева

Исус Христос-Нови Адам