Дух Свети у тајнама-Крштења и Миропомазања

Аутор: Владимир Пекић, вероучитељ

Школа / разред

/ III

Наставник

 

Наставна тема

 

Наст. јединица и број часа

Свети Дух у Тајнама – крштење и миропомазање

 

Тип часа

Обрада новог градива

Облик рада

Фронтални

Наставне методе рада

радионица/ анализа текста

Образовно-васпитни циљеви часа

да кроз читање и анализу текста ученици разумеју везу између Христовог страдања ивсакрсења; да схвате значај крштења; да се упознају са основним деловима тог чина

Наставна средства

табла,текст (из књиге Бог је жив)

Литература

  1. А. Шмеман, Водом и Духом,
  2. Н. Кавасила, О животу у Христу,
  3. „ Бог је жив “ веронаука за породице

 

Ток часа

 

Уводни део (5-10 мин.)

Уписивање наставне теме, молитва, кратко објашњење ученицима како о теми и како ће се обрађивати. Ученике поделимо на 3-4 групе. Свакој групи се да по део текста из књиге Бог је жив који требају да прочитају, изанализирају, издвоје најбитније моменте и представе осталим ђацима. ( у зависности од броја ђака на часу, може се смањити борј група, или обим текста – нека вероучитељ сам процени)

Централни део (30 мин.)

Поделити ученике на групе и дати им текстове за анализу.

Време за које требају да изанализирају текстове је 15- 20 мин. За то време прићи свакој групи, видети ша није јасно у тексту, неки појам објаснити на табли свима, препоручити да своје идеје ставе на папир, подсетити да  то морају да пренесу једни другима и да кад се склопи слагалица добићемо коначну слику.

I група – анализира текст из књиге Бог је жив стр. 197 – 201 ( до поднаслова Чин крштења)

II група - анализира текст стр. 201 – 204 ( од поднаслова Чин крштења)

III група - анализира текст стр. 259 – 261 ( Тајна и свештенство Христа и Цркве)

IV група – анализира текст стр. 262 – 264 (Тајна миропомазања: Лична Педесетница)

Потом представник сваке групе излаже њихова запажња. Та запажања могу и да се представе на табли у виду теза. Током тога вероучитељ може да поставља подпитања везана за текст, да мотивише друге ученике да траже појашњења. Овај део би требало да траје 10 мин. ( мада, из искуства, може да се и одужи).

 

Завршни део часа (5-10 мин).

кратко понављање обрађеног текста/теме; уочавање недостатака и њихово појашњење; одговарање на питања ученика (уколико их има); домаћи задатак – да ученици укратко опишу како њихови укућани схваају крштење и колико је то у вези са оним што смои говорили на часу; уколико има времена, необавезан и разговор са ученицима.