Дух Свети у тајнама-Рукоположења

Аутор: Владимир Пекић, вероучитељ

Школа / разред

/ III

Наставник

 

Наставна тема

 

Наст. јединица и број часа

Свети Дух у Тајнама – рукоположење

Тип часа

комбиновани – радионица и фронтални

Облик рада

Фронтални

Наставне методе рада

радионица/ анализа текста

Образовно-васпитни циљеви часа

Да кроз објашњење кључних појмова и анализу текста ученици разумеју и стекну основна знања о свештенству Цркве и његовом значају као и о односу верних према њима

Наставна средства

табла,текст (из књиге Бог је жив)

Литература

  1. Св. Игнатије Богоносац, Посланице,Ј.

2.       Зизјулас, Еклисиолошке теме

3.      „ Бог је жив “ веронаука за породице

Ток часа

 

Уводни део (5 мин.)

Уписивање наставне теме, молитва, кратко објашњење ученицима како о теми и како ће се обрађивати.

Централни део (30-35 мин.)

Ученицима објаснити појам рукоположење; одакле потиче; навести примере из Новог Завета (рукополагање седморице ђакона и Павлова рукополагања -  видети у Дап.); описати како то данас изгледа у Цркви; нагласити да су свештеници део Цркве, да потичу из народа, и да су људи као и ми којима  је поверена служба свештенства тј. служења нама као царском свештенству ( повезати то са миропомазањем). Овај део главног дела требало би да траје 5 – 10 мин.

Потом ученике поделити на групе и дати им текстове. Време за које требају да изанализирају текстове је 15 мин.

I група – из књиге Бог је жив, стр. 265-266

II група – стр. 269 -270

III група – стр. 271 – 274 ( ово је део о браку, али може да послужи за касније повезивање са литургијом, Црквом и службама које смо помињали као градивне за Тело Цркве. Поред тога, сматрам да је ученицим ато увек занимљива тема)

Након тога, ученици по групама излажу оно што су означили као најбитније у тексту. Битна ствар су подпитања која ће постављати вероучитељ као и инсистирање да једни друге слушају ( објаснити им да  та вештина није само учтивост већ показивање љубави и уважавања другога – ближњега).    Нагласити да смо св. Тајну брака тумачили јер нам она представља прелаз ја литургији и због чега нас све свете Тајне воде ка јединству живота које остварујемо у литургији ( то све у форми питања ученицима који су ово обрађивали, али и осталима).Овај део би требало да траје 10 мин.

Завршни део часа (5 мин).

Разговор о обрађеним темама, питањ ученика и неофмални разговор