Царство Божије-заједничко дело Свете Тројице (обнављање)

Ликовна култура

Романтизам: Теодор Жерико, ''Медузин сплав'' - очајање у ишчекивању смрти; радост у очекивању Небеског царства насупрот очајању због немогућности да се избегне смрт