Наставни план и програм

1. Упознавање садржаја програма и начина рада


Хришћанско схватање историје (старојелинско и савремено схватање историје без Бога)

2. Хришћанско схватање историје (старојелинско и савремено)


3. Хришћанско схватање историје (старојелинско и савремено) (обнављање)

4. Хришћанско схватање историје (поједини аспекти)

5. Хришћанско схватање историје (поједини аспекти);(обнављање)


Есхатон-будуће Царство Божије као узрок Цркве и историје (последњи догађај, догађај Царства Божијег даје валидност и постојање историјским догађајима)

6. Есхатон-Царство Божије

7. Есхатон као узрок постојања Цркве и историје

8. Есхатон као узрок постојања Цркве и историје (обнављање)


Смрт природе као разједињење, распадање и смрт личности као прекид заједнице са личношћу за коју смо били везани, коју смо највише волели

9. Циљ стварања света (библијска и светоотачка сведочанства)

10. Циљ стварања света (библијска и светоотачка сведочанства) (обнављање)

11. Циљ стварања света (богословско тумачење)

12. Систематизација


Литургија нам открива и циљ због кога је Бог створио свет и људе (да свет постане Царство Божије у коме неће бити смрти)

13. Царство Божије као Литургија

14. Царство Божије као Литургија (обнављање)


Помесна и васељенска Црква, њихов однос

15. Помесна Црква (њена структура као структура Царства Божијег)

16. Помесна Црква (њена структура као структура Царства Божијег) (обнављање)

17. Однос помесне (локалне) и васељенске Цркве

18. Однос помесне (локалне) и васељенске Цркве (обнављање)


Јединство Цркве (на помесном и васељенском нивоу)

19. Јединство Цркве у Епископу и Евхаристији

20. Јединство Цркве у Епископу и Евхаристији

21. Литургијски контекст Апостолског прејемства

22. Литургијски контекст Апостолског прејемства (обнављање)

23. Јединство Цркве на Васељенском нивоу

24. Систематизација


Теологија православне уметности (књижевности, сликарства, архитектуре, музике...)

25. Теологија православне уметности
(православна уметност у контексту Литургије и Царства Божијег)

26. Теологија православне уметности (православна уметност у контексту Литургије и Царства Божијег);(обнављање)

27. Теологија православне уметности
(конкретни примери у сликарству, музици)

28. Теологија православне уметности
(конкретни примери у сликарству, музици);(обнављање)

29. Теологија православне уметности
(конкретни примери у архитектури, књижевности)

30. Теологија православне уметности (конкретни примери у архитектури, књижевности);(обнављање)


Црква и свет (њихов однос)

31. Црква и свет (њихов однос)

32. Систематизација