Хришћанско схватање историје (старојелинско и савремено)

Философија

Хегелово схватање смисла историје и државе