Циљ стварања света (библијска и светоотачка сведочанства)

Аутори: Радомир Маринковић, Душко Максимовић

 

Школа / разред

                          IV

Наставник

 

Наставна тема

Смрт природе као разједињење, распадање и смрт личности ко прекид заједнице са личношћу за коју смо били везани, коју смо највише волели

Наст. јединица и број часа

[9.] Циљ стварања света (библијска и светоотачка сведочанства) 

Тип часа

Обрада новог градива

Облик рада

Фронтални

Наставне методе рада

Метод усменог излагања и дијалошки метод

Образовно-васпитни циљеви часа

 

Наставна средства

Табла, креда, текст (Нови Завет)

Литература

1. Мидић, Игњатије, Православни катихизис за III и IV разред средњих школа, Београд, 2002.

2. Књига Постања, Београд, 2004.

 

 

Ток часа 

3. Зизиулас, Јован, Догматске теме, Нови сад, 200

Уводни део (5-10 мин.)

Уписивање часа.

Молитва Господња.

Символ Вере (или Благодарствени акатист).

Упознавање ученика са темом.

Наставник проверава знање ученика стечено на претходном часу:

 

Централни део (25-35 мин.)

 

Завршни део часа (5 мин.)

Рекапитулација.