Помесна Црква (њена структура као структура Царства Божијег)

Устав и права грађана

Суверенитет државе и народна сувереност